کیف در مدرسه

مدرسه دو زبانه

مدرسه تمام هوشمند

پارک علم و خلاقیت

دپارتمان IT

دپارتمان زبان انگلیسی

دپارتمان پارک علم و خلاقیت

دپارتمان تحقیق و پژوهش

دپارتمان کسب و کار

دپارتمان پرورشی

بازدید از مدرسه

آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ و بازدید رئیس مدارس غیردولتی آموزش و پرورش منطقه ۸ تهران