کیف در مدرسه

مدرسه دو زبانه

مدرسه تمام هوشمند

پارک علم و خلاقیت

بازدید از مدرسه

آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ و بازدید رئیس مدارس غیردولتی آموزش و پرورش منطقه ۸ تهران