معرق از لحاظ لغوی به معنای رگه، تکه و وصله است و می توان هر کار دارای رگه ای را معرق نامید. معرق یک نوع اثر هنری است که با در کنار هم قرار گرفتن تکه های ریز چوب، فلز، پارچه، کاشی و… درست می شود و با آن اشکال متفاوتی را ایجاد می کنند. معرق کاری ایجاد طرح و نقش با استفاده از خرده های ریز بر روی صنایع دستی است. معرق کاری در دسته هنر های زیبایی قرار میگیرد.

مزایای آموزش معرق به دانش آموزان

استشمام بو و لمس چوب، صدای اره و چکش در کارگاه نجاری دبستان پیشرو همگی تجربه شگفت انگیز و کاملا متفاوتی برای دانش آموز به‌همراه می آورد و توجه کودک را به خود جلب می‌کند. باعث می شود کودک هنگام کار با چوب، اره و چکش از ماهیچه های خود استفاده کرده و مهارت های حرکتی او تقویت شوند.

از آنجایی‌که، هنگام معرق کودک باید همزمان از دستانش نیز استفاده کند و قطعات چوب را برش زده و آن‌ها را به‌هم متصل کند. هماهنگی چشم‌ها و دستانش افزایش می‌یابند. اگرچه که انتظار می‌رود فواید معرق کاری برای دانش آموزان به کار با دست، ساخت و ساز و خلق ایده جدید معطوف شود. اما، در حقیقت تحول واقعی کار با چوب در درون کودک رخ می‌دهد و به رشد فردی او منجر می‌شود. فواید معرق برای دانش آموزان به‌طور خلاصه شامل موارد زیر است:

 • تمرکز
 • چالاکی
 • قوه تخیل
 • تفکر خلاق
 • حل مسئله
 • نقش آفرینی
 • استقلال و اعتماد
 • افزایش صبر و تداوم
 • همکاری و کار گروهی
 • رشد عاطفی و اجتماعی
 • هماهنگی چشم و دستان
 • رشد مهارت های شناختی
 • تقویت درک ریاضی کودک
 • تقویت مهارت های حرکتی