تهرانپارس بزرگراه رسالت بین اتوبان باقری و خیابان رشید پ ۲۰۲ دبستان پیشرو

تلفن: ۷۷۸۷۸۸۰۰     ۷۷۷۰۲۴۳۱  ۰۹۱۲۶۴۶۷۲۹۴

دورنگار:   ۷۷۷۰۲۴۲۷

پیامک:   ۰۹۰۳۶۸۰۱۱۴۱

ایمیل:  info@pishroschool.com