تهرانپارس بزرگراه رسالت بین اتوبان باقری و خیابان رشید پ ۲۰۲ دبستان پیشرو

تلفن: ۷۷۸۷۸۸۰۰     ۷۷۷۰۲۴۳۱

دورنگار: ۷۷۷۰۲۴۲۷

پیامک و واتس اپ: ۰۹۰۳۶۸۰۱۱۴۱

ایمیل: info@pishroschool.com