تهرانپارس بزرگراه رسالت بین اتوبان باقری و خیابان رشید پ ۲۰۲ دبستان پیشرو

تلفن:
۷۷۸۷۸۸۰۰
۷۷۷۰۲۴۳۱

دورنگار: ۷۷۷۰۲۴۲۷
پیامک و واتس اپ: ۰۹۰۳۶۸۰۱۱۴۱

ایمیل: info@pishroschool.com