کلاس های هنر و آموزش نقاشی علاوه بر ارائه ی طرز فکری جدید و تحریک خلاقیت، فواید دیگری هم برای دانش آموزان دارند. آموزش نقاشی و هنر، درس هایی برای دانش آموزان دارد که کلاس هایی مثل ریاضی و علوم هرگز نخواهند داشت.

آموزش نقاشی به دانش آموزان اجازه می دهد خلاقیت خود را بروز دهند و بیشتر خوش بگذرانند. آموزش نقاشی برای دانش آموزان می تواند نقش محرکی را بازی کند که برای موفقیت در جنبه های مختلف زندگی به آن نیاز دارند. اما بهتر است ببینیم آموزش نقاشی دقیقا چگونه به کودکان سود می رساند.

تقویت خلاقیت

دانش آموزانی که نقاشی می کنند و یا دوره های آموزش نقاشی می گذرانند یاد می گیرند چطور با ذهنی باز فکر کرده و از خلاقیت خود استفاده کنند. آن ها یاد می گیرند چطور خود را از طریق هنر و زبان ابراز کنند. دانش آموزان با نقاشی کردن می آموزند و در موقعیت های دیگر از آن ها استفاده می کنند. کودکان در فرایند آموزش نقاشی، توانایی فکر کردن در مواقع حیاتی را پرورش می دهند و یاد می گیرند چطور تصمیمات مهم اتخاذ کنند.

شادی و خوش گذرانی

آموزش نقاشی با آن همه رنگی که در اختیار بچه هاست می تواند فرایند فرح بخشی باشد؛ فرایندی که می تواند برای کودکان سازنده و لذت بخش باشد. کودکان وقتی شخصی کار هنری شان را می بیند از عکس العمل دیگران لذت زیادی می برند.

عزت نفس

نقاشی کردن یک توانایی است که دانش آموزان می توانند به آن افتخار کنند. نقاشی به آن ها اعتماد به نفسی می دهد که به وسیله ی آن می توانند به اهداف خود برسند. عکس العمل دیگران نسبت به کار آن ها می تواند اعتماد به نفس شان را افزایش دهد. از آن جایی که در هنر فقط یک روش درست وجود ندارد دانش آموزان می توانند به این که منحصر به فرد هستند افتخار کنند و سبک هنری خود را داشته باشند.

دانش آموزان در کلاس های آموزش نقاشی با دیگر دانش آموزان ارتباط خواهند داشت. این تعامل اعتماد به نفس آن ها را تقویت می کند و روابط اجتماعی آن ها را نیز بهبود می بخشد.

رهایی از اضطراب

نقاشی یک منطقه ی حفاظت شده برای دانش آموزان فراهم می کند. آنها وقتی مضطرب هستند می توانند به نقاشی روی آورند و خود را در ضربه های قلمو رها کنند. خود عمل ساختن برای آن ها فعالیتی آرامش بخش محسوب می شود و احساسی که به اتمام رساندن پروژه به آن ها می دهد می تواند جایگزین احساسات بد و منفی شان شود. نقاشی می تواند به عنوان یک روش درمانی برای ابراز کردن احساسات شان عمل کند. آموزش نقاشی می تواند شروع خوبی برای از بین بردن اضطراب های کودکان باشد.

درک هنری

دانش آموزانی که آموزش نقاشی می بینند نوعی درک هنری کسب می کنند که تا پایان عمر با آن ها می ماند.گروه هنر دبستان پیشرو سعی دارد با آموزش نقاشی به دانش آموزان، در دنیای هنر را به روی آن ها بازگشاید.

دانش آموزان در کلاس های آموزش نقاشی فعالیتی شادی آور و رضایت بخش دارند. نقاشی به آن ها کمک می کند مغزی قوی تر، توانایی تفکر در مواقع حیاتی و خلاقیت داشته باشند و جای امنی برای رهایی از اضطرب در اختیارشان قرار می دهد.