افتخارات سال تحصیلی ۹۷-۹۶

افتخارات بین المللی

 • کسب نقره جهانی در المپیاد ریاضی توسط آقای علیرضا الوندی
 • کسب مقام اول کاراته از مسابقات بین المللی تهران توسط آقای اهورا بیگدلی
 • کسب موفقیت در مرحله اول مسابقات بین المللی ریاضی و انتخابی WMI کره جنوبی توسط آریا رهبر

 

 • مدارس تیزهوشان(علامه حلی)
 • موفقیت ۴ نفر از دانش آموزان در آزمون ورودی مدارس علامه حلی

                                                                                                                

افتخارات منطقه ای ،استانی و کشوری

 • کسب مقام اول تئاتر صحنه ای از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط گروه تئاتر مدرسه
 • کسب مقام اول تئاتر عروسکی از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط گروه تئاتر عروسکی مدرسه
 • کسب مقام اول تیم شنا از مسابقات منطقه ۸ تهران توسط تیم شنا مدرسه
 • کسب مقام اول حفظ قرآن از مسابقات منطقه ۸ تهران توسط آقای امیرعلی حاجی ابوطالبی
 • کسب مقام اول کاراته از مسابقات قهرمانی کشور وانتخابی مسابقات کشور هند توسط آقای اهورا بیگدلی
 • کسب مقام اول کاراته از مسابقات استان تهران توسط آقای علیرضا علیجان پور
 • کسب مقام اول کشتی از مسابقات استان تهران توسط آقای طاها نیک فال
 • کسب مقام اول کاراته از مسابقات استان تهران توسط آقای رهان عبادی
 • کسب مقام اول آواز از مسابقات فرهنگی هنری توسط آقای علی امیدوار
 • کسب مقام اول تک نوازی ( تنبک ) از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای طاها نیک فال
 • کسب مقام اول تک نوازی ( پیانو ) از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای علیراد صفدری
 • کسب مقام اول نقاشی ( کاریکاتور ) از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ توسط آقای امیرحسین سلطان بنه
 • کسب مقام اول نقاشی ( مداد رنگی ) از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای علیراد صفدری
 • کسب مقام اول نقاشی ( رنگ روغن )ازمسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای پارسا خورشاهیان
 • کسب مقام اول تک نوازی ( سه تار ) از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای پروشا گرانفر
 • کسب مقام اول داستان نویسی از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای ارشیا پیشه ور
 • کسب مقام اول تک خوان از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای فرزام امین صادقیه
 • کسب مقام اول تک نوازی ( گیتار ) از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای آرمین مهری
 • کسب مقام اول تک نوازی ( گیتار ) از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای پایا حاتمی
 • کسب مقام اول داستان نویسی از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای فرداد یزدانی
 • کسب مقام اول بازیگر نقش اول از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ توسط آقای  یاسین عبدی
 • کسب مقام اول نقاشی ( کاریکاتور ) از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ توسط آقای پایا حاتمی
 • کسب مقام دوم سرود گروهی از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط گروه سرود مدرسه
 • کسب مقام دوم سرود همگانی از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط تمام دانش آموزان مدرسه
 • کسب مقام دوم شطرنج از مسابقات شطرنج منطقه ۸ تهران توسط تیم شطرنج
 • کسب مقام دوم کاراته از مسابقات استان تهران توسط آقای امیر محمد نسائی
 • کسب مقام دوم داستان نویس از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای امیرعلی شهرابی
 • کسب مقام دوم تک نوازی ( پیانو ) از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای فرداد یزدانی
 • کسب مقام دوم نقاشی ( مداد رنگی ) از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای عماد مقبولی
 • کسب مقام دوم تک نوازی ( تنبک ) از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای امیر مهدی معصوم

 

 • کسب مقام سوم هندبال از مسابقات منطقه ۸ تهران توسط تیم هندبال مدرسه
 • کسب مقام سوم کاراته از مسابقات استان تهران توسط آقای علی نوبری
 • کسب مقام سوم حفظ قرآن از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای طاها سرتیپی
 • کسب مقام سوم تک نوازی ( تنبک ) از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای نیما هاشمی
 • کسب مقام سوم داستان نویسی از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای توسط آقای سینا صابر
 • کسب مقام سوم تک نوازی ( پیانو ) از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای پارسا اکبرنیا تهرانی
 • کسب مقام سوم نقاشی ( مداد رنگی ) از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای محمد امین محسنی

 

برگزیده گان

 1. برگزیده نویسنده وکارگردانی نمایش گل ها و گربه ها از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ توسط آقای بیابانی
 2. برگزیده نویسنده وکارگردانی نمایش عروسکی خروس دانا ازمسابقات فرهنگی هنری منطقه۸ توسط آقای بیابانی
 3. برگزیده طراحی صحنه نمایش گل ها و گربه ها از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط خانم مهرآبادی
 4. برگزیده طراحی گریم نمایش گل ها و گربه ها از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای خورشید
 5. برگزیده طراحی لباس نمایش گل ها وگربه ها از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای بیابانی
 6. برگزیده مسابقات احکام از مسابقات احکام منطقه ۸ تهران توسط آقای فرداد یزدانی
 7. برگزیده مسابقات احکام از مسابقات احکام منطقه ۸ تهران توسط آقای  احسان شرفی
 8. برگزیده مسابقات احکام از مسابقات احکام منطقه ۸ تهران توسط آقای مهدی باقری
 9. برگزیده مسابقات تولید محتوا آقای محمد حسام شاه محمدی
 10. برگزیده مسابقات تولید محتوا آقای بهنود امجدی

 

افتخارات منطقه ای ،استانی و کشوری

 • کسب مقام اول تئاتر صحنه ای از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط گروه تئاتر مدرسه
 • کسب مقام اول تئاتر عروسکی از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط گروه تئاتر عروسکی مدرسه
 • کسب مقام اول تیم شنا از مسابقات منطقه ۸ تهران توسط تیم شنا مدرسه
 • کسب مقام اول حفظ قرآن از مسابقات منطقه ۸ تهران توسط آقای امیرعلی حاجی ابوطالبی
 • کسب مقام اول کاراته از مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی مسابقات کشور هند توسط آقای اهورا بیگدلی
 • کسب مقام اول کاراته از مسابقات استان تهران توسط آقای علیرضا علیجان پور
 • کسب مقام اول کشتی از مسابقات استان تهران توسط آقای طاها نیک فال
 • کسب مقام اول کاراته از مسابقات استان تهران توسط آقای رهان عبادی
 • کسب مقام اول آواز از مسابقات فرهنگی هنری توسط آقای علی امیدوار
 • کسب مقام اول تک نوازی (تنبک) از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای طاها نیک فال
 • کسب مقام اول تک نوازی (پیانو) از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای علیراد صفدری
 • کسب مقام اول نقاشی (کاریکاتور) از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ توسط آقای امیرحسین سلطان بنه
 • کسب مقام اول نقاشی (مداد رنگی) از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای علیراد صفدری
 • کسب مقام اول نقاشی (رنگ روغن) ازمسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای پارسا خورشاهیان
 • کسب مقام اول تک نوازی (سه تار) از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای پروشا گرانفر
 • کسب مقام اول داستان نویسی از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای ارشیا پیشه ور
 • کسب مقام اول تک خوان از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای فرزام امین صادقیه
 • کسب مقام اول تک نوازی (گیتار) از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای آرمین مهری
 • کسب مقام اول تک نوازی (گیتار) از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای پایا حاتمی
 • کسب مقام اول داستان نویسی از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای فرداد یزدانی
 • کسب مقام اول بازیگر نقش اول از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ توسط آقای یاسین عبدی
 • کسب مقام اول نقاشی (کاریکاتور) از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ توسط آقای پایا حاتمی
 • کسب مقام دوم سرود گروهی از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط گروه سرود مدرسه
 • کسب مقام دوم سرود همگانی از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط تمام دانش آموزان مدرسه
 • کسب مقام دوم شطرنج از مسابقات شطرنج منطقه ۸ تهران توسط تیم شطرنج
 • کسب مقام دوم کاراته از مسابقات استان تهران توسط آقای امیر محمد نسائی
 • کسب مقام دوم داستان نویس از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای امیرعلی شهرابی
 • کسب مقام دوم تک نوازی (پیانو) از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای فرداد یزدانی
 • کسب مقام دوم نقاشی (مداد رنگی) از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای عماد مقبولی
 • کسب مقام دوم تک نوازی (تنبک) از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای امیر مهدی معصوم
 • کسب مقام سوم هندبال از مسابقات منطقه ۸ تهران توسط تیم هندبال مدرسه
 • کسب مقام سوم کاراته از مسابقات استان تهران توسط آقای علی نوبری
 • کسب مقام سوم حفظ قرآن از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای طاها سرتیپی
 • کسب مقام سوم تک نوازی (تنبک) از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای نیما هاشمی
 • کسب مقام سوم داستان نویسی از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای سینا صابر
 • کسب مقام سوم تک نوازی (پیانو) از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای پارسا اکبرنیای تهرانی
 • کسب مقام سوم نقاشی (مداد رنگی) از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای محمد امین محسنی

برگزیدگان

 • برگزیده نویسنده وکارگردانی نمایش گل ها و گربه ها از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ توسط آقای بیابانی
 • برگزیده نویسنده وکارگردانی نمایش عروسکی خروس دانا از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ توسط آقای بیابانی
 • برگزیده طراحی صحنه نمایش گل ها و گربه ها از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط خانم مهرآبادی
 • برگزیده طراحی گریم نمایش گل ها و گربه ها از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای خورشید
 • برگزیده طراحی لباس نمایش گل ها وگربه ها از مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۸ تهران توسط آقای بیابانی
 • برگزیده مسابقات احکام از مسابقات احکام منطقه ۸ تهران توسط آقای فرداد یزدانی
 • برگزیده مسابقات احکام از مسابقات احکام منطقه ۸ تهران توسط آقای احسان شرفی
 • برگزیده مسابقات احکام از مسابقات احکام منطقه ۸ تهران توسط آقای مهدی باقری
 • برگزیده مسابقات تولید محتوا آقای محمد حسام شاه محمدی
 • برگزیده مسابقات تولید محتوا آقای بهنود امجدی