مدرسه دوزبانه

۱۰ دلیل برای آموزش زبان های خارجی در مدارس ابتدایی

برخی مواقع این سوال پیش می آید که چرا در مدراس زبان خارجی نیز تدریس می شود، و اینکه چرا مدرسه دوزبانه گزینه خوبی هست؟ با دلیل زیر به این پرسش ها پاسخ داده خواهد شد. یادگیری یک زبان جدید سرگرم کننده است کلاس های یادگیری زبان معمولا با انواع بازی ها و فعالیت ها […]

DETAIL