ویدئو

جلسه مشاوره سرکار خانم دکتر فرجی ( قسمت چهارم)

جلسه مشاوره سرکار خانم دکتر فرجی ( قسمت چهارم)

By emad | ویدئو
DETAIL

جلسه مشاوره سرکار خانم دکتر فرجی (قسمت سوم)

جلسه مشاوره سرکار خانم دکتر فرجی ( قسمت سوم )

By emad | ویدئو
DETAIL

جلسه مشاوره سرکار خانم دکتر فرجی ( قسمت دوم )

جلسه مشاوره سرکار خانم دکتر فرجی ( قسمت دوم )

By emad | ویدئو
DETAIL

جلسه مشاوره سرکار خانم دکتر فرجی قسمت اول

جلسه مشاوره سرکار خانم دکتر فرجی ( قسمت اول )

By emad | ویدئو
DETAIL

مراسم شب یلدا سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹

مراسم شب یلدا سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹

By emad | ویدئو
DETAIL

اولین جلسه مدیریت و اولیاء گرامی پایه های چهارم تا ششم دبستان به صورت آنلاین

اولین جلسه مدیریت و اولیاء گرامی پایه های چهارم تا ششم دبستان به صورت آنلاین

By emad | ویدئو
DETAIL

اولین جلسه مدیریت واولیاء گرامی پایه های پیش دبستان تا سوم دبستان

اولین جلسه مدیریت واولیاء گرامی پایه های پیش دبستان تا سوم دبستان

By emad | ویدئو
DETAIL

راهکار غربالگری و ارزیابی های جسمانی

ارایه راهکار غربالگری و ارزیابی های جسمانی

By emad | ویدئو
DETAIL