ویدئو

آموزش و پرورشی متفاوت در دبستان غیر دولتی پیشرو

آموزش و پرورشی متفاوت در دبستان غیر دولتی پیشرو.

By emad | ویدئو
DETAIL

تفسیر نتایج ارزیابی عمومی و تخصصی جسمانی

عقل سالم در بدن سالم است! ممکن است اطلاعاتی در مورد ویژگی های بدن سالم نداشته باشید ، بدن انسان از دوازده سیستم گوناگون تشکیل شده است که در میان این سیستم ها،سیستم اسکلتی و سیستم عضلانی نقش بیشتری در تحرک و سلامت انسان دارند.

By emad | ویدئو
DETAIL