اخبار

تغییر غذای روز چهارشنبه

قابل توجه اولیای محترم طبق درخواست اکثریت داش آموزان روزهای جهارشنبه به جای قورمه سبزی، ماکارونی بصورت آزمایشی در این ماه ارایه می شود.

By elahe | اخبار . بلاگ . مطالب
DETAIL

تصمیمات اولین جلسه انجمن اولیا

 بنام ایزد داناوتوانا باسلام اولین جلسه انجمن اولیا ومربیان مدرسه روزیکشنبه مورخ ۱۱/۸/۹۲برگزارگردیدوآقای مهندس پورمیرزابعنوان رئیس وجناب آقای گل محمدی نایب رئیس انجمن انتخاب شدند. ۱-مقررگردیده اولین یکشنبه هرماه جلسه انجمن برگزارشود. ۲-شماره تلفن های اعضای محترم انجمن جهت اطلاع وارتباط بااولیای عزیز دروب سایت قرارگیرد. ۳-مراسم عزاداری امام حسین (ع)باهمراهی وهمکاری اولیای گرانقدر برگزارگردد.

By admin | بلاگ . مطالب . اخبار
DETAIL