مدرسه دو زبانه

مدرسه دو زبانه

دبستان پیشرو از سال ۱۳۸۶ فعالیت آموزش زبان انگلیسی را به صورت جدی آغاز نموده و می توان عنوان کرد یکی از اولین های این عرصه در مدارس دو زبانه در شرق تهران می باشد و در این مدرسه آموزش زبان انگلیسی به صورت ترمیک و با استفاده از دپارتمان مجرب و تجهیزات کاملا هوشمند صورت می پذیرد به شکلی که دانش آموزان با توجه به سطح زبان فردی خود کلاس بندی می گردند و در سطح کلاس خود قرار می گیرند و در طول یک سال تحصیلی سه ترم را می گذارنند .

در این مدرسه مکالمات روزمره در تمامی مدرسه اعم از داخل کلاس ، حیاط به صورت زبان انگلیسی می باشد ، و در هر زنگ تفریح با دانش آموزان در صف به صورت گروهی شعر ها و سرودهای و سوره های قرآن به صورت انگلیسی آموزش داده می شوند . تمامی پایه ها درس ریاضی یک جلسه در هفته به زبان انگلیسی با کتاب های تألیف شده خاص مدرسه پیشرو تدریس می گردد . علوم انگلیسی هم همینطور از پایه سوم تا پنجم هفته ای یک جلسه به زبان انگلیسی تدریس می گردد . در واقع دانش آموزانی که از ابتدا وارد مدرسه پیشرو می گردند تا پایان مقطع ابتدایی کاملا به زبان انگلیسی مسلط شده و دروسی مثل علوم و ریاضی پایه کاملا به صورت انگلیسی فرا می گیرند و اگر موضوعاتی مثل مهاجرت  و یا مسائل از این قبیل برای دانش آموزان به وجود بیاید به هیچ عنوان برای ادامه تحصیل در کشورهای انگلیسی زبان مشکل نخواهند داشت . یکی دیگر از تلاش های مدرسه پیشرو ایجاد ارتباط بین این مدرسه با نمایندگان  دانشگاه کمبریج در ایران می باشد که طی آزمون های معتبر دانشگاه کمبریج که بدون انقضاء می باشند این آزمون ها در این مدرسه برگزار می گردد و مدارک بین المللی به دانش آموزان اعطاء می گردد انجام می شود که نشان دهنده سطح کیفی آموزشی  زبان انگلیسی در این مدرسه می باشد.