مزایای مدارس دوزبانه

دسامبر
23

مدرسه دو زبانه

تعریف مدرسه دو زبانه مدرسه دو زبانه چیست؟ به مدرسه ای که مدرن و پیشرفته باشد و همچنین سیستم های بین المللی و به روزی دارند، می گویند. این به این معناست که نحوه تدریس در مدرسه دو زبانه طبق به روزترین روش ها است و تعداد دانش آموزان در مدرسه دو زبانه کمتر می […]

By admin | مقالات
DETAIL