مدارس موفق

کشورهایی که تکلیف کمتری دارند و موفقند و دلایل موفقیت آنها

وقتی به دوران مدرسه فکر می کنیم بیشتر وقت ها به یاد تکالیف زیاد و سختی که انجام می دادیم میفتیم. گرچه خاطرات خوب آن دوران فراوان بود اما گاهی اوقات به نظر می رسید سختی های روزهای مدرسه هرگز پایان نخواهد یافت! با این حال امروزه می بینیم که کشورهایی در دنیا وجود دارند […]

DETAIL

پنج ویژگی مدارس موفق

در این مقاله به پنج ویژگی مدارس موفق می پردازیم دانش آموزان در سراسر جهان به مدارس موثر نیاز دارند. مطمئنا،سیستم آموزش و پرورش مبنی بر ویژگی هایی است که به اثربخشی در مدارس خاص کمک می کنند. اما در عین حال، ویژگی هایی در مدارس نیز وجود دارد که به اثربخشی سیستم آموزشی کمک […]

DETAIL