طرح کیف در مدرسه

دسامبر
23

کیف در مدرسه

طرح کیف در مدرسه چیست؟ کیف در مدرسه به چه معناست؟ یکی از طرح هایی که می توان گفت به طور کلی زیر نظر وزارت آموزش و پرورش می باشد، طرح کیف در مدرسه می باشد. حدود ۳سال است که وارد کشور ما شده است که یکی از آن شهرها اصفهان می باشد. در شهر […]

By admin | مقالات
DETAIL