تیزهوشان

مه
02

پذیرفته شدگان مدارس تیزهوشان

 زمان اعلام قبول شدگان تیز هوشان داوطلبانی که در آزمون تیز هوشان پایه های ششم به هفتم و نهم به دهم شرکت می کنند، در زمان مقرر که توسط آموزش و پروش اعلام می شود، می توانند  به سایت های hoosh.medu.ir برای پایه هفتم و azmoon.medu.ir برای پایه دهم مراجعه کنند تا نتایج اعلام شده […]

DETAIL