کادر اداری

موسسین

معاونت

یگانه مقیمی

یگانه مقیمی

معاونت زبان انگلیسی با ١٣سال سابقه موفق آموزشی …

حمید فرجی

حمید فرجی

معاونت انضباطی با سابقه موفق در مدارس شهر تهران …

احمد همتی

احمد همتی

معاونت اداری مالی با بیش از ۳۰ سال تجربه موفق …

بیژن بیابانی

بیژن بیابانی

معاونت فرهنگی و هنری: کارشناس ارشد کارگردانی کارشناس بازیگری …

مصطفی ضرغامی

مصطفی ضرغامی

معاونت آموزش زبان انگلیسی:کارشناسی ارشد زبان انگلیسی و فرانسه با …

علی میری

علی میری

معاونت پایه­ های پنجم و ششم : با ۱۰سال سابقه …

انور فتاحی

انور فتاحی

معاونت پایه­ های اول و دوم : با ۱۹ سال سابقه …

اداری