موسسین

محمد ابراهیم ابراهیمی یزدی

موسس: تحصیل کرده رشته علوم تربیتی با سابقه ی طولانی …

علی امیر بابایی

مدیر: تحصیل کرده رشته علوم اقتصاد و ادبیات عرب با …

شایان امیر بابایی

تحصیل کرده رشته عمران با ۹ سال سابقه ی آموزشی …

مهدی امیر بابایی

تحصیل کرده رشته عمران با ۹ سال سابقه ی آموزشی …

معاونت

سرکار خانم دکتر شهناز فرجی

دکترای روانشناسی با ۱۵ سال سابقه موفق در مراکز مشاوره …