کادر آموزشی

مریم احمدی

مریم احمدی

آموزگار علوم پایه پنجم و ششم و هدیه های آسمانی …

حدیث فرهاد

حدیث فرهاد

آموزگار پايه دوم: با 11 سال سابقه ي كار موفق …

طیبه نعمتی

طیبه نعمتی

آموزگار پايه اول : با 8 سال سابقه موفق در …

عزت مافی گلچین

آموزگار پايه اول: كارشناس مديريت و برنامه ريزي آموزشي با …

فاطمه رضایی

فاطمه رضایی

آموزگار پيش دبستان : با 12 سال سابقه موفق آموزشي …

محمد قلوبی

با 15 سال سابقه کار موفق در رشته تربیت بدنی …

سوگل شیرزادی

سوگل شیرزادی

آموزگار نقاشی سرکار خانم شیرزادی با سابقه موفق در دبستان …

شیرین صادقی

شیرین صادقی

آموزگار پایه چهارم با 6 سال سابقه موفق در دبستان …