کادر آموزشی

فاطمه رضایی

فاطمه رضایی

آموزگار پيش دبستان : با 12 سال سابقه موفق آموزشي …

شیرین صادقی

شیرین صادقی

آموزگار پایه چهارم با 6 سال سابقه موفق در دبستان …

سوگل شیرزادی

سوگل شیرزادی

آموزگار نقاشی سرکار خانم شیرزادی با سابقه موفق در دبستان …

محمد قلوبی

با 15 سال سابقه کار موفق در رشته تربیت بدنی …

بیژن بیابانی

بیژن بیابانی

معاونت فرهنگی و هنری: کارشناس ارشد کارگردانی کارشناس بازیگری …

حمید فرجی

حمید فرجی

معاونت انضباطی با سابقه موفق در مدارس شهر تهران …

علی میری

علی میری

معاونت پایه­ های پنجم و ششم : با ۱۰سال سابقه …

یگانه مقیمی

یگانه مقیمی

معاونت زبان انگلیسی با ١٣سال سابقه موفق آموزشی …

مصطفی ضرغامی

مصطفی ضرغامی

معاونت آموزش زبان انگلیسی:کارشناسی ارشد زبان انگلیسی و فرانسه با …