سرکار خانم حديث فرهاد

سرکار خانم حدیث فرهاد

آموزگار پايه دوم: با 11 سال سابقه ي كار موفق آموزشي در مدارس