• دانش آموزان در زمینه کشاورزی نیز، در قالب دو برنامه مختلف، فعالیتدارند :

 

  • دانش آموزان هر کلاس به شش گروه تقسیم خواهد شد. به تمامی کلاس های هر پایه، بذر گونه گیاهی ویژه ای اختصاص داده می شود. به دانش آموزان نحوه کاشت و طریقه نگهداری آن، مرحله به مرحله آموزش داده می شود و از اینجا به بعد، مسئولیت با دانش آموزان است که بذرهای خود به شیوه مناسب نگهداری کند تا به جوانه و گیاه و ذر نهایت محصول تبدیل شوند.
  • قریب به ۵۰ گلدان دیواری بر روی دیواره های پارک نصب گردیده اند.

این گلدان ها به صورت ماهیانه به دانش آموزان علاقمند در ازای پرداخت مبلغ مشخصی پول پیشرو اجاره داده می شود.

به مستاجرین، حق انتخاب از میان چند بذر مختلف داده شده، پس از انتخاب، نحوه کاشت و نگهداری آن نیز به آنها منتقل می گردد. در انتهای هر ماه با توجه به معیارهایی همچون نظم در حضور، نحوه آبیاری و نگهداری و در نهایت ظاهر نهایی حاصل کار آن ها و میزان رشد، کشاورز نمونه انتخاب و علاوه بر امتیازات مخصوص  به خود، از وی تقدیر به عمل خواهد آمد.

بخشی مجزا نیز به شکل داوطلبانه در اختیار دانش آموزان مستعد و علاقه مند قرار می گیرد که اعضای این بخش، مشغول کاشت و رشد دانه میوه ها یا بخش های باقی مانده از گیاهان و سبزیجات مصرفی در خانه می شوند، دانه هایی همچون دانه مرکبات و خرمالو و خرما و بادام و گیاهانی چون هویج و سیب زمینی و پیاز. مجموعه این فعالیت ها در قالب رقابت بین آن ها صورت می گیرد و دانش آموزی که تنوع بیشتر، در عین حفظ نتیجه بهتر را دارا باشد، مورد تقدیر گرفته و با اهدای جوایز نفیس همراه خواهد بود.