تمام مردم و چیزهای خارق العاده ای که دنیای اطرافتان را پر کرده اند به طریقی با شیمی در ارتباط هستند! شما از مواد شیمیایی درست شده اید و هر روز از آنها استفاده می کنید. وقتی نفس می کشید، یک لیوان آب می نوشید، موهایتان را می شویید یا یک اسنک می خورید. این کارهای معمولی و خیلی کارهای دیگر همه با مواد شیمیایی و شیمی مرتبط اند. نیاز طبیعی شما برای درک اینکه چگونه این چیزها اتفاق می افتند شاید بهترین دلیل برای مطالعه شیمی است. شیمی، با دقتش بر روی دنیای طبیعی ، نیازتان برای دانستن و درک کردن این مسائل را برآورده می سازد.

در طول روز شما انتخاب هایی می کنید: چه بخورید؛ چه بپوشید، کی مطالعه کنید و چقدر بخوانید. بعنوان شهروند این سیاره از شما می خواهند که در مسائلی مهمتر شرکت کنید. انرژی هسته ای قابل قبول است یا منابع انرژی بهتری وجود دارند؟ پاسخ های مناسب برای مساله ی گرم شدن جهانی و تحلیل لایه اوزن چیست؟ منابع محدودی در اختیار دارید، کدامیک حمایت بیشتری می خواهد؟ برنامه های فضایی یا پیدا کردن درمانی برای سرطان؟ آزمایشاتی که در وراثت دست می برند باید حمایت شوند یا جلوی آنها را گرفت؟ دانش اساسی شیمی می تواند در رسیدن به نظرات جامع و انتخاب راه حل مناسب درباره ی این مسائل کمک کند .

در این کارگاه به صورت تخصص به این علم پرداخته و پس از بیان برخی مفاهیم و تعاریف ابتدایی، به ترکیب مواد و ساخت محصولات کاربردی شیمیایی همچون مایع دستشویی و ظرفشویی، شیشه پاک کن، محلول لکه بر، خمیر دندان، واکس کفش، براق کننده سطوح چوبی و …. میپردازد که این محصولات و فرآورده های تهیه شده طی دوره، در انتهای همان جلسه به دانش آموزان تعلق خواهد گرفت.