معلم پایه دوم

همه کادر آموزشی زبان معلم ریاضی آموزگار هدیه آموزگار قرآن دبیر تفکر و پژوهش موسسین معلم پیش دبستانی معلم پایه اول معلم پایه دوم معلم پایه سوم معلم پایه چهارم معلم پایه ششم معلم پایه پنجم معلم کامپیوتر معلم یار معلم زبان انگلیسی آموزگار ریاضی انگلیسی مربی تربیت بدنی

سرکار خانم حدیث فرهاد

آموزگار پايه دوم: با 11 سال سابقه ي كار موفق آموزشي در مدارس

سرکار خانم نگار قدرت پور

آموزگار پايه دوم : با 6 سال سابقه موفق در مدارس شهر تهران