معلم زبان انگلیسی

همه دبیر تفکر و پژوهش کادر آموزشی زبان معلم ریاضی آموزگار هدیه آموزگار قرآن موسسین معلم پیش دبستانی معلم پایه اول معلم پایه دوم معلم پایه سوم معلم پایه چهارم معلم پایه ششم معلم پایه پنجم معلم کامپیوتر معلم یار معلم زبان انگلیسی آموزگار ریاضی انگلیسی مربی تربیت بدنی

سرکار خانم المیرا فیاضی

دانشجوی پزشکی و دارای مدرک آیتلس

سرکار خانم شهره اکبری

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

سرکار خانم رویا بختیاری

کارشناسی مدیریت دولتی و دارای مدرک تافل