دبستان پیشرو

دبستان پیشرو از سال ۱۳۷۳ که قسمت ابتدایی از همان ابتدا سیستم آموزش کیف در مدرسه را برای اولین بار در ایران اجرایی کرده اند و در این مدرسه از شیوه های آموزش نوین استفاده شده به شکلی که ابتدای هر کلاس معلم با ایجاد انگیزه بین دانش آموزان ذهن بچه ها را آماده می نماید برای تدریس و با ایجاد بارش فکری و پرسش و پاسخ دانش آموزان آماده فرا گرفتن درس می گردند و پس از تدریس مشارکتی معلم با طراحی بازی ها و کارهای گروهی درس تدریس شده را برای دانش آموزان کاملا جا می اندازد و در انتها با کوئیزها و مسابقات به شکل های مختلف درس تدریس شده را مورد ارزیابی قرار می دهند، این روش که در مدرسه پیشرو انجام می گردد با یک محتوای الکترونیکی صورت می پذیرد که در واقع برای تمامی دروس و تمامی جلسات کلاس محتوای خاص توسط تیم نرم افزاری و تحقیق و پژوهش حرفه ای دبستان پیشرو طراحی شده است که شامل عکس ها، فیلم ها، کلیپ ها، صداها و تصاویر و پرسش و پاسخ ها و طراحی بازی هایی می باشد که در کلاس به معلم در روند آموزش دهی به دانش آموز و معلم کمک می نمایند .

این طرح کمک به سزایی به رشد و پیشرفت آموزشی و پرورشی دانش آموز می نماید، اعتقاد دبستان پیشرو این است که دروسی مثل ریاضی، فارسی و علوم و دیگر دروس را در تمامی مدارس آموزش می دهند ولی مهم این است که در حین این آموزش ها، دانش آموز چه مهارت هایی را یاد می گیرند و چه نوع پرورشی را پیدا می کنند، به همین دلیل این شیوه طراحی گردیده است که دانش آموزان کاملا توجه و تمرکزشان بالا برود، تجزیه و تحلیل کردن را یاد می گیرند، متفکر رشد نموده می توانند پرسشگر باشند، قدرت انتقال مغز به زبان خیلی تسریع می شود و در نهایت این مهارت ها همه تبدیل به اعتماد به نفس و عزت نفسی می شود و اضطراب و استرس دانش دانش آموزان از بین می رود که باعث می شود کارایی و بازدهی این طرح بیشتر شود. در نتیجه این طرح، اکثریت غالب خروجی های دبستان در پایه ششم در بهترین دبیرستان های شهر تهران پذیرفته می شوند.

 

تمامی مسئولیت آموزش دادن به دانش آموزان بر عهده فقط مدرسه است .

دانش آموزان کاملاً مهارت های یادگیری را می آموزند .

مستقل بودن، مسئولیت پذیر بودن، اعتماد بنفس داشتن و قدرت تجزیه و تحلیل وقدرت حل مسئله داشتن .