به نام ایزد منان

والدین فهیم و آگاه دبستان پیشرو

با سلام و احترام و تشکر از حضور گسترده ی شما گرامیان در اولین همایش عمومی اولیا  و مربیان مدرسه ،

نتایج آرا اخذ شده به شرح ذیل اعلام می گردد.

۱-آقای مهندس پور میرزا                     ۲۱۷      رای

۲-آقای دکتر مرادی                            ۲۰۳       رای

۳-سرکار خا نم جباریان                      ۱۹۱       رای

۴-آقای مهندس عبدالملکی                  ۱۷۶        رای

۵-جناب آقای گل محمدی                    ۱۷۰        رای

۶-سرکار خانم بهنام                             ۱۶۴      رای

۷-آقای مهندس محمدی                      ۱۵۸      رای

۸-آقای مهندس آسیاچی                     ۱۵۳       رای

۹- سر کار خانم میر فندرسکی               ۱۳۵      رای

مدیر دبستان-بابایی