مدرسه تمام هوشمند

مدرسه تمام هوشمند

مدرسه هوشمند مدرسه ای می باشد که بتواند در تمامی زمینه ها به صورت هوشمند عمل نمایند ، مدرسه ای که سیستم مدیریتی و اداری یکپارچه و هوشمند ، شیوه آموزش و پرورشی در جهت تربیت دانش آموزان هوشمند ، تجهیزات هوشمند در جهت بهتر تفهیم کردن موضوعات برای دانش آموزان باشد که متأسفانه در کشور ما مدارس هوشمند به این صورت جا افتاده است که فقط هر مدرسه ای که تجهیزاتی مثل کامپیوتر یا اسمارت برد داشته باشند مدرسه هوشمند می باشند .

امروزه تربیت انسان هوشمند سرلوحه ی آموزش های نوین است و فردی که بتواند تفکر واگرایانه ، استدلال و قدرت حل مسئله و تفکر داشته باشد ، انسان هوشمند شناخته می شود . که این دبستان با اجرای طرح کیف در مدرسه که در بالا جزئیات آن گفته شد به این مهم دست یافته است و توانسته است با فراهم کردن تجهیزات و سخت افزارهای مربوطه مانند کامپیوتر و اسمارت برد ، ویدئو پرژکتور و سایت کامپیوتر کاملا مجهز برای کل مدرسه به این مهم دست پیدا کند .