ویژگی های مدارس نمونه

آگوست
09

خصوصیات مدرسه خوب

خصوصیات مدرسه خوب چیست؟ مدرسه خانه دوم ماست. این جمله ایست که از کودکی به ما آموخته شده است و هیچ گاه از یاد نبرده‌ایم اما همانطور که محیط خانه و خانواده باید دارای یک سری ویژگی ها باشد تا تربیت فرزندان و روابط بین اعضاء خانواده به بهترین شکل ممکن باشد، محیط مدرسه نیز […]

By admin | مقالات
DETAIL