ریاضی را تقویت می کند

دسامبر
29

بررسی ده مزیت کدنویسی با کامپیوتر

چرا کودکان باید کدنویسی را یاد بگیرند؟ بهتر است بدانیم که در واقع کدنویسی برای کودکان،مجموعه ای از فرصت های قابل دسترس است که ذهن آنها را کاملا درگیر می سازد. بله، در واقع همانطور که حدس زدید یادگیری کدنویسی یک موقعیت عالی برای تثبیت آینده فرزندانمان است. بر خلاف تصورعده ای از ما، که […]

DETAIL