دانش آموزان پر جنب و جوش

آگوست
17

کنترل بچه های پرجنب و جوش

اغلب بچه ها از انرژی بسیار زیادی برخوردارند که با این انرژی بیش از اندازه به بچه شلوغ مشهور می شوند شلوغ بودن در پر جنب و جوش بودن بچه ها خلاصه می شود اما در این جا چگونگی رفتار با بچه شلوغ اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند اینکه چگونه با این بچه ها […]

By admin | مقالات
DETAIL