بهترین مدرسه دو زبانه

دسامبر
23

مدرسه دو زبانه

بهترین مدرسه دو زبانه در تهران چه ویژگی هایی باید داشته؟  تعریف مدرسه دو زبانه مدرسه دوزبانه چیست؟ به مدرسه ای که مدرن و پیشرفته باشد و همچنین سیستم های بین المللی و به روزی دارند، می گویند. این به این معناست که نحوه تدریس در مدرسه دو زبانه طبق به روزترین روش ها است […]

By admin | مقالات
DETAIL