توجه:

  1. حضور پدر و مادر، در روز آزمون الزامی می باشد.
  2. از عزیزان تقاضا می شود راس ساعت اعلام شده حضور بهم رسانند.
  3. جهت رعایت پروتکل های بهداشتی نوشت افزار بهمراه داشته باشید.

دسترسی سریع

نتایج پیش ثبت نام گروه ۱

نام و نام خانوادگی تاریخ روز ساعت گروه پایه
۱ فراز لطفی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴ ‍‍ پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۲ علی افراسیابیان ۱۴۰۱-۱۲-۰۴ ‍‍‍‍ پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۳ کیان رحمانیان سروستانی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۴ سید محمد رضا قمصری ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۵ مسیح نوروزی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۶ آرمان خسروی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۷ علیسان پولادوند ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۸ رهام نیکنام ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۹ رسا شریفی رسا ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۱۰ سید محمد علوی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۱۱ صدرا سرداری ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۱۲ آرش اقبالی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۱۳ امیر علی داننده چقوش ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۱۶ شایان رزاقی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۱۵ بارمان افشاری ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۱۶ سام علیزاده مجد ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۱۷ کسرا میرزایی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۱۸ سید صالح موسوی کاوکانی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۱۹ آبتین خلیلی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۲۰ رایان شایان ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۲۱ کیان جهانگیری ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۲۲ امیر علی طاهرنژاد جوزم ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۲۳ محمد طاها بسطامی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۲۴ آرسام محمد نیا جنید ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۲۵ فایتیم سمیعی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۲۶ امیر رضا پسندیده ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۲۷ ایلیا خوش زاد ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۲۸ آروین امیری ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۲۹ دانیال فضایی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۳۰ رایان زنگنه ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۳۱ محمد شهبازی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۳۲ رایان ربانیان ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۳۳ شهراد میرزاجانی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۳۴ مبین عکاف زاده ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۳۵ علیرضا نقاش مقدم ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۳۶ ویهان ستار زاده ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۳۷ آروین شارعی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۳۸ هیراد باقیات ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۳۹ پندار عرب ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۴۰ سامیار یاری وند ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۴۱ مهرسام عزیزی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۴۲ پارسا آقاجانی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۴۳ سامیار شاکری ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۴۴ ویهان باقری شفیعی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۴۵ یاسین زندی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۴۶ آرتین امین بیدختی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۴۷ محمد جواد بنائی خسروشاهی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۴۸ آرتا بابایی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۴۹ صدرا کریمی دستنایی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۵۰ امیر فاضل مظفری زاده ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۵۱ آریو علی خانی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۵۲ یاسین امرالهی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۵۳ سام راستگو ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۵۴ رامان مدینه ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۵۵ کسرا طالبی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۵۶ آدرین رضایی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۵۷ پارسا خیری ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۵۸ ماهان حدادی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۵۹ پرهام علی فتاحی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۶۰ پرهام زارع پور ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۶۱ بنیامین دماوندی شومیا ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۶۲ رایان نصیری ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۶۳ سید مهدیار مجیدی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۶۴ هیراد چابک ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۶۵ کارن فرمانبر ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۶۶ کارن رجبی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۶۷ رضا رادین نظامی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۶۸ رایان حسینی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۶۹ آرتا عبدالعظیمی فرخی آرتا ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۷۰ ایلیا باعزم داود ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۷۱ جاوید زاهدی مزرعه شوری ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول
۷۲ امیر حسین خردمندان ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ اول

نتایج پیش ثبت نام گروه ۲

نام و نام خانوادگی تاریخ روز ساعت گروه
۷۳ آرمان آصف الدوله ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۷۴ آراز صالحی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۷۵ مهراد پیش بر ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۷۶ یاسین شریفی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۷۷ یوسف بن سعید ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۷۸ سامیار یوسف زاده ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۷۹ سپند کریمخانی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۸۰ شایان شوقی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۸۱ امیر علی بیات ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۸۲ میلاد فلاح پور ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۸۳ کاویان عبدالباقی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۸۴ سید یوسف میر محمد میگوئی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۸۵ آرتا رستم پور ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۸۶ سید امیر علی میر محمد میگوئی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۸۷ مهراد مرشدی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۸۸ علی بیات گویجه رادوین ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۸۹ امیر علی عباسی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۹۰ بردیا گرجی رینه ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۹۱ محمد حسین کریمی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۹۲ رادین چاروسایی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۹۳ رایان عزت زاده ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۹۴ محمد حسین رحمتی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۹۵ رادمهر افتخار ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۹۶ شاهان حاجی باشی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۹۷ کیان حسینی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۹۸ محمد طاها بسطامی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۹۹ کیان  طاعتی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۰۰ سید کارن حسینی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۰۱ پدرام تاری ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۰۲ آریو مهدی پور ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۰۳ نیکان خیری ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۰۴ حامی حیدری ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۰۵ آرش رمضانی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۰۶ کیارش فولادی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۰۷ آراز فتاحی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۰۸ پرهام همتی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۰۹ آرمین خدم الحسینی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۱۰ عابس دوست محمدیان ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۱۱ سید یاسین فیروزآبادی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۱۲ راستین نوذری ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۱۳ آراز نصیروند ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۱۴ آراد نیازی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۱۵ همایون کریمی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۱۶ آروین توسلی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۱۷ سانیار دلیلی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۱۸ سانیار منادی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۱۹ حسین حاجی زکی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۲۰ مانی مردانی ولندائب ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۲۱ آرمان جوانمرد ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۲۲ سامی صادقیان ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۲۳ محمد مهدیار بهرامی هزاو ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۲۴ آراد فاضلی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۲۵ آوش صالح کاشی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۲۶ کیان کرمی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۲۷ ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۲۸ رایا ن گرجی دوز ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۲۹ ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۳۰ ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۳۱ کیان مهر خرم ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۳۲ مهراد رشیدی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۳۳ امیر علی خلیلی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۳۴ ماتیار زارعی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۳۵ آیهان نجفی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۳۶ ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۳۷ سامیار رمضانی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۳۸ سامان رمضانی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۳۹ آوش رنجبری ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۴۰ سامیار عالی نسب ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۴۱ برسام ذهابی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۴۲ امیر علی خداوردی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۴۳ اهورا ابراهیمی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۴۴ دانیال قضایی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۴۵ رادین پور ادبی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۴۶ هیراد داداش زاده ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۴۷ محمد قاسمی حامد ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۴۸ هوراد دانشور ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۴۹ رهام خبری زاده ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۵۰ پویا یوسفی فشکی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۵۱ رادمان رستمی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۵۲ آرین ولی زاده ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان
۱۵۳ سانیار منادی ۱۴۰۱-۱۲-۰۴  پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۲ پیش دبستان

نتایج پیش ثبت نام گروه ۳

 

نام و نام خانوادگی تاریخ روز ساعت گروه دوره
۱۵۴ امیر پاشا تقوی فردود ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۵۵ ایلیا بشیرزاده ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۵۶ امیر علی رضایی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۵۷ مهرسام کریمی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۵۸ ماهور رمضانی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۵۹ آرمان صادقی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۶۰ آرتمیس علی پور ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۶۱ طاها کرمی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۶۲ آروین جهانوند ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۶۳ امیر عباس رضازاده ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۶۴ سید امیر پارسا پورمند ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۶۵ آرتا نیازی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۶۶ سید صدرا حسینی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۱ میان پایه
۱۶۷ محمد سروش حامدی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۶۸ ویهان باقری ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۶۹ آرسین مرتضی قلی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۷۰ محمد امین داودی نژاد ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۷۱ آرش قهاری ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۷۲ ایلیا حاجی محمدی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۷۳ سلنا خدیوی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۷۴ ارشاک حیدری ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۷۵ آرشان صمدی پور ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۷۶ امیر طاها فتاحی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۷۷ آرمان آقامحمدی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۷۸ بزرگمهر عزیزالسلطانی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۷۹ علی مهدوی ظفرقندی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۸۰ امیر حسین کاظمی خواه ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۸۱ یونا  قیصری ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۸۲ آرتین فرازدل ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۸۳ محمد حسین محبت ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۸۴ امیر علی مسیب زاده ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۸۵ علی نجاری ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۸۶ رادین حامدی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۸۷ محمد یاسین باقری ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۸۸ آریو مهدی پور ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۸۹ بهراد حسینی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۹۰ مارتیا شجر ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۹۱ محمد حسام معلمی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۹۲ سینا داور ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۹۳ رادین امرالهی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۹۴ رادین درودیان ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۹۵ دانیال عبادزاده حدادیها ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۹۶ کامیار زندی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۹۷ اسماعیل فولادی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۹۸ امیر حسین رضایی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۱۹۹ علیرضا ابطحی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۰۰ دانیال کرمانی رنجبر ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۰۱ ماهان صادقی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۰۲ پارسا عرفانی مهجور ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۰۳ سام حیدری ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۰۴ عرشیا شکیبا ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۰۵ شهریار آذر کمان ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۰۶ پندار نوروز پور ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۰۷ مهرسام بابایی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۰۸ محمد متین سمیعی زفرقندی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۰۹ مهراد غیاثوند ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۱۰ محمد حسین مقیسه ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۱۱ ایلیا نجفی حلب ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۱۲ امیر رضا رفیعی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۱۳ امیر حسین بربری ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۱۴ آرسین پور صالح ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۱۵ محمد طاها سعادتی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۱۶ امیر یاسین میقانی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۱۷ آریا آقا امینی فشمی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۱۸ بردیا آقا امینی فشمی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۱۹ سید طاها حسینی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۲۰ آراد سالکی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۲۱ ایمر تیام نوروزی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۲۲ مهراد محسن ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۲۳ آدرین مداح ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۲۴ سپنتا صفری ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۲۵ محمد تیام بیاتی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۲۶ سید فرهام مسیبی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۲۷ متین اسکندری ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۲۸ امیر طاها شریفی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۲۹ بردیا حیدری ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۳۰ ایلیا سیاوش ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۳۱ علیرضا یونسی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۳۲ مهرسام صالحیان ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۳۲ پرهام آریایی نژاد ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۳۳ کامیار قربانی چرمی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۳۴ آرتین مهبد ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۳۵ رادین حامدی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۳۶ آدرین مختابادی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۳۷ رادمهر صادقی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۳۸ محمد پارسا عسگری طورزنی اردستانی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۳۹ بزرگمهر عزیز السلطانی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۴۰ ماهان همتی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۴۱ کیان زندیه ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۴۲ حسین ابویی مهریزی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۴۳ محمد علی تاجیک حسینی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه
۲۴۴ کوروش رحیمی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱  پنجشنبه ۹:۳۰ ۳ میان پایه

نتایج پیش ثبت نام گروه ۴

 

نام و نام خانوادگی تاریخ روز ساعت گروه
۲۴۵ شایگان جنتی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۴۶ نیما جعفری ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۴۷ ارسلان کسروی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۴۸ علی رام رضازاده ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۴۹ سام جمشیدی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۵۰ رایان حاجی باقری ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۵۲ سید محمد رهام بنایی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۵۳ آدریانا پژمان نکو ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۵۴ یاسین احدزاده ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۵۵ مهدی فرهمندزاد ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۵۶ بنیامین ربیعیان ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۵۷ رادین گودرزی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۵۸ حمید رضا سرمیلی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۵۹ سامیار سعدی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۶۰ آریا شکرت نیشابوری ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۶۱ اعلا سیفی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۶۲ آریان اصغری ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۶۳ سام نمازیان ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۶۴ آرتین فزونی مظفری ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۶۵ آبتین خلیلی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۶۶ پندار فردوسی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۶۷ علی سالار کیا ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۶۸ کارن مهدی زاده ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۶۹ برسام حبیبی خامنه ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۷۰ کیان صالحی جم ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۷۱ رسا شریفی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۷۲ بردیا سلطانی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۷۳ سوشیانت سمالی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۷۴ محمد صدرا چراغی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۷۵ بارمان افشاری ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۷۶ محمد بختیاری ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۷۷ ایلیا قنبری ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۷۸ حامی هنرمند ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۷۹ صدرا صلح طلبان ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۸۰ امید مقدم ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۸۱ رهام تقوایی پور ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۸۲ آروین ملک محمدی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۸۳ رادین دریاباری ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۸۴ علی مرشدی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۸۵ امیر حسن امامی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۸۶ شاهان زاهدی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۸۷ کارن کلانتر ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۸۸ فراز لطفی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۸۹ ایلیا باعزم ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۹۰ سپند سن شناس کومله ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۹۱ آرتین خوشبخت ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۹۲ کارن لواسانی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۹۳ کیان باجلان ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۹۴ کسرا یوسفی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۹۵ نویان مولایی قرا ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۹۶ راستین رضائی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۹۷ نیکراد کفایتی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۹۸ راستین یزدانپرست ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۲۹۹ سید محمد ضیا تبار ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۰۰ پوریا توتونچیان ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۰۱ رایان رحیمی کلاریجانی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۰۲ سام راستگو ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۰۳ امیر علی بیات ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۰۴ آیهان نجفی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۰۵ پویا یوسفی فشکی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۰۶ محمد صادق قاسمی فرد ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۰۷ رایموند اسماعیلی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۰۸ پارسا خیری ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۰۹ ویهان رسولی کوشا ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۱۰ سبحان شرفی نژاد ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۱۱ حسین بیات ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۱۲ آرین امیر حاج ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۱۳ آرسام محمدنیا جنید ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۱۴ محمد حسین صادقی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۱۵ شایان شوقی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۱۶ آروین افسری ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۱۷ شایان رزاقی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۱۸ آروین افسری ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۱۹ آرسام امامی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۲۰ نیما آهنگر ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۲۱ امیر عباس صفت جو ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۲۲ کارن اکبرزادگان ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۲۳ سید شایراد موسوی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۲۴ رادین امینی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۲۵ آریو رعیت علی آبادی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۲۶ آرشام اشرفی مهابادی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۲۷ آراد گودرزی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۲۸ رادمهر محمدی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۲۹ شهام حقیقت ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۳۰ دایان گل محمدی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۳۱ سید کیارش مهدوی سعید آبادی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۳۲ ماکان نصیریان ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۳۳ علیرضا کاکائی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۳۴ امیر حسین عاجلو ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۳۵ کیان شریفی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۳۶ ایلیا شجاعی کزج ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۳۷ آریا شجاعی کزج ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۳۸ امیر حسین عقیلی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۳۹ آراد موسی امینی ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۴۰ آراد خاروران ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴
۳۴۱ ماهان حسین زاده ۱۴۰۱-۱۲-۱۱ پنجشنبه ۱۱:۳۰ ۴

نتایج پیش ثبت نام گروه ۵

 

# نام و نام خانوادگی تاریخ روز ساعت گروه دوره
۳۴۲ سامیار صالحی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۴۳ باربد خاکبازی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۴۴ سپهر زمانی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۴۵ محمد مهدی اسدی دارکوئی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۴۶ مانی ابراهیمی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۴۷ محمد مسیحا حسن پور ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۴۸ سید محمد مهدی مومنی رستمی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۴۹ بردیا رزاقی گل افشانی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۵۰ نویان انوشه ئی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۵۱ امیر علی منتظری ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۵۲ مهراد غفاری ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۵۳ نیک آیین کشاورز ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۵۴ یاسین محمدی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۵۵ محمد رهام ذبیحی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۵۶ مهراد حسین زاده ملک کلایی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۵۷ آئین روهنده ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۵۸ طهان نویان ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۵۹ آرتین نورایی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۶۰ آبتین خزلی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۶۱ حسین کاوه صفت ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۶۲ آرمان سیف ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۶۳ آرنیک حبیبی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۶۴ سبحان ناطقی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۶۵ داریو مومنی اصل ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۶۶ راستین رضائی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۶۷ کیارش عیوضی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۶۸ رادمان اسلامی سامانی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۶۹ مهراد غفاری ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۷۰ ماتیار سالکی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۷۱ امیر حسین مهدور ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۷۲ پویا یوسفی فشکی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۷۳ دنیل اسلامی قادیکلایی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۷۴ محمد امین شریعت زاده ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۷۵ کوشا شریف پور ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۷۶ آراد نبی پور ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۷۷ آرشان ساروقی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۷۸ سید رهام هاشمی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۷۹ رادمهر حیدری ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۸۰ آرسام یعقوب نژاد ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۸۱ محمد صدرا سعادت ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۸۲ رایان رئیسی وانائی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۸۳ آرتین پرآرین ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۸۴ صدرا رشوند ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۸۵ امیر سام شمس ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ ‍‍پیش
۳۸۶ کیاراد رضایی ثانی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۳۸۷ پندار ذوالقدر ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۳۸۸ امیر پاشا اصغری ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۳۸۹ رایان ترقی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۳۹۰ مهرسام موسویان ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۳۹۱ آراد کریمی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۳۹۲ ایلیا اینانلو ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۳۹۳ محمد صدرا بیطرفان ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۳۹۴ امیر علی علیدادی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۳۹۵ متین برغمدی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۳۹۶ ارمیا فلاح خورسندی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۳۹۷ کارن گردانی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۳۹۸ سید محمد مهدی ابوالحسنی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۳۹۹ سید رابید نعمتی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۰۰ مهراد حلاجی قهی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۰۱ رادین افضلی سردسیر ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۰۲ ماهور جمالی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۰۳ یاسین محمدی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۰۴ ماهان احمدی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۰۵ سامیار محمدی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۰۶ فربد اسماعیلی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۰۷ آدرین آگاهی کشه ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۰۸ اردشیر حمیدی فشکی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۰۹ سید رادمان حسینی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۱۰ آدرین قنبری ممان ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۱‍۱ فرزین مطلبی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۱۲ محمد آیین مکبری ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۱۳ آدرین ایزدی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۱۴ رایان آشوری ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۱۵ آرین دهقان ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۱۶ شاهان زاهدی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۱۷ سید یوحنا خاتمی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۱۸ آرتین سیستانی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۱۹ حامی قاسمی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۲۰ رایان هداوند ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۲۱ امیر محمد تشکری ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۲۲ آرمان چمن گرد ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۲۳ امیر علی قوام پور ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۲۵ رهام تقوایی پور ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۲۶ امیر حافظ حجتی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۲۷ محمد حسام عنایتی قادیکلایی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۲۸ محمد ماهان هونجانی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۲۹ آرمان خسروی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۳۰ حمید امجدی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۳۱ رادمان عطری ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۳۲ رادین قهرمانی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۳۳ محمد طاها خرسند جعفری ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۳۴ ایمان قاسم زاده ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۳۵ امیر رجبی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۳۶ پارسا عسگری ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۳۷ نریمان مقدسی زرنقی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۳۸ کارن عبداله نژاد ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۳۹ کارن ابراهیم پور بنکداری ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۴۰ سامیار لشکری ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۴۱ سامیار اسعدی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۴۲ نوید اربابی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۴۳ سامیار جعفریان ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۴۴ آرمین سعیدی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۴۵ هیراد جمشیدی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۴۶ آرسام وهابی دارابی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۴۷ آریو فریدونی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۴۸ علی مرشدی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۴۸ تیام مجتهدزاده ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۴۹ پارسا انصاری نژاد ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۵۰ بهراد بهاری ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۵۱ ماهان زرین قبا ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۵۲ رایان اژدری ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۵۳ شروین رستگار ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۵۴ آرمان مشایخی مجید ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۵۵ آرسام افراسیابی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۵۶ رایان هدیه لو ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۵۷ سروش رحیمی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۵۸ امیر حسین عطازاده مسن ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ اول
۴۵۹ پدرام صالحی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۳۰ ۵ دوم
۴۶۰ محمد صادق رادین ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۳۰ ۵ دوم
۴۶۱ امیر عباس بیگی نیا ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۳۰ ۵ دوم
۴۶۲ آرسام صالحون طهرانی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۳۰ ۵ دوم
۴۶۳ ایلیا لطف آبادی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۳۰ ۵ دوم
۴۶۴ دانیال کفایی فنایی پور ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۳۰ ۵ دوم
۴۶۵ آرتین مهبد ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۳۰ ۵ دوم
۴۶۶ مهراد غیاثوند ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۳۰ ۵ دوم
۴۶۷ محمد متین سمیعی زفرقندی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۳۰ ۵ دوم
۴۶۸ آریا اردلان ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۳۰ ۵ دوم
۴۶۹ سبحان جمشیدی ها ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۳۰ ۵ دوم
۴۷۰ دانیال حدادی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ سوم
۴۷۱ طاها لطفی خواه ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ سوم
۴۷۲ آرتین عباس زاده ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ سوم
۴۷۳ مانی اشرف ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ سوم
۴۷۴ کیان زندیه ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ سوم
۴۷۵ حسین چراغعلی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ سوم
۴۷۶ مهیار موسوی پور ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ سوم
۴۷۷ اشکان سلطانی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ سوم
۴۷۸ امین آبیاری ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ سوم
۴۷۹ محمد علی بابویی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ سوم
۴۸۰ محمد سجاد کشی زاده ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ سوم
۴۸‍۱ سینا حبیبی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ سوم
۴۸۲ آرمین امامی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ سوم
۴۸۳ سید آراد حسینی ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ سوم
۴۸۴ مانی وثوقی وحدت ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ یکشنبه ۱۶:۴۵ ۵ سوم
۴۸۵ طاها زاهدی ۵ چهارم
۴۸۶ علیرضا آذریان ۵ چهارم
۴۸۷ محمد صدرا چینه کش ۵ چهارم
۴۸۸ رهام طاهری ۵ چهارم
۴۸۹ کیان صادقی ۵ چهارم
۴۹۰ طاها قاضی ۵ چهارم
۴۹۱ فرهام علی نژاد ۵ چهارم
۴۹۲ امیر علی حیدری ۵ پنجم
۴۹۳ مهدیار اردستانی رستمی ۵ پنجم
۴۹۴ نیما فرجی مطلق ۵ پنجم
۴۹۵ محمد رسام رضویان ۵ پنجم
۴۹۶ کارن ستایش مند ۵ ششم
۴۹۷ کیان تکبیری ۵ ششم
۴۹۸ امیر علی خوشگوار ۵ ششم