بلاگ

معاینات پزشکی دوره ای

درراستای معاینات پزشکی دوره ای کلاس پیش دبستانی۲- کلاس ۱٫۲-کلاس۱٫۱ انجام گردیده ودانش آموزان مشکل دارمشخص وکتبا اطلاع رسانی گردید

By elahe | بلاگ . مطالب . اخبار
DETAIL

تغییر غذای روز چهارشنبه

قابل توجه اولیای محترم طبق درخواست اکثریت داش آموزان روزهای جهارشنبه به جای قورمه سبزی، ماکارونی بصورت آزمایشی در این ماه ارایه می شود.

By elahe | بلاگ . مطالب . اخبار
DETAIL

تصمیمات اولین جلسه انجمن اولیا

 بنام ایزد داناوتوانا باسلام اولین جلسه انجمن اولیا ومربیان مدرسه روزیکشنبه مورخ ۱۱/۸/۹۲برگزارگردیدوآقای مهندس پورمیرزابعنوان رئیس وجناب آقای گل محمدی نایب رئیس انجمن انتخاب شدند. ۱-مقررگردیده اولین یکشنبه هرماه جلسه انجمن برگزارشود. ۲-شماره تلفن های اعضای محترم انجمن جهت اطلاع وارتباط بااولیای عزیز دروب سایت قرارگیرد. ۳-مراسم عزاداری امام حسین (ع)باهمراهی وهمکاری اولیای گرانقدر برگزارگردد.

By admin | اخبار . بلاگ . مطالب
DETAIL