اسامی پذیرفته شدگان آزمون پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱ ( پیش دبستان و اول )

نام و
نام
خانوادگی

تاریخ
ثبت نام

مدارک
مورد نیاز

هومان
جوانی راد

۱۴/۱۲/۱۴۰۰

و

۱۵/۱۲/۱۴۰۰

 

از
ساعت ۹ صبح الی ۱۴

§
اصل
شناسنامه
دانش آموز

 

 

§
اصل
شناسنامه و
کارت ملی پدر
و مادر

 

 

§
کارت
بانکی و دسته
چک

 

 

§
ثبت
نام قطعی
منوط به
تسویه حساب
به صورت نقد و
چک می باشد .

 

 

§
حداقل
۳۰ درصد نقد و
الباقی چک

همایون
رجبی

مهدی
امیری

محمد
پویان شانه
ای

ایلیا
قنبری

بهراد
شیرازی

رسا
ولی پور

علی
رحمانی

برسام
فاجانی

محمد
رضا خرداد

بهنود
جدیر

رامان
لبافان

مهراد
کریمی

ارمیا
اکبری فر

علی
اصغر
امیرحسینی

حسین
امیرحسینی

برسام
شیخ علی

امیرحسین
فقیهی

نیکان
گل محمدی

ایلیا
قزاانی
کاشانی

آریو
برزان صوفی
زاده

بهداد
یزدانی

آرتین
گیلانی

رادوین
اسلام زاده

سامیار
مردان

مهام
سرباز

محمد
رهام سرباز

آراد
شیرگیر

رادین
خلیل زاده

امیر
علی نادعلی
زاده

امیر
علی شورمیج

فربد
شیخ محمدی

پویا
علی صوفی

برسام
راسخی
گیلانی

سامیار
معظمی
گودرزی

پارسا
زندی

برای دیگر عزیزان شرکت کننده در آزمون که نامشان در لیست پذیرفته شدگان نیست ، آرزوی موفقیت در دیگر مدارس داریم.


نام و
نام
خانوادگی

تاریخ
ثبت نام

مدارک
مورد نیاز

برسام
آقاصفی

۱۴۰۰/۱۲/۲۳

از
ساعت ۹ صبح

الی
۱۴

§
اصل
شناسنامه
دانش آموز

§
اصل
شناسنامه و
کارت ملی پدر
و مادر

§
کارت
بانکی و دسته
چک

§
ثبت
نام قطعی منوط
به تسویه
حساب بـه صـورت
نـقد و چک می
باشد .

§
حداقل
۳۰ درصد نقد و
الباقی چک

امید
عسگری

همایون
براتی

امیرحسین
محمدی

سورنا
فارسی

تیام
اکبری

پرهام
آسایش

ویهان
جهانی

فربد
فتحی

علی
آرشا
میرزایی
کمانگر

محمد
صدرا سلمان
زاده

 

 

امیر
طاها پاک
باخته گان
زنجانی

 

ذخیره

 

 

قابل توجه افراد رزرو

افراد ذخیره در صورت انصراف و یا عدم ثبت نام پذیرفته شدگان روز سه شنبه ۸ اردیبهشت با مدرسه تماس حاصل نمایند.


اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی ششم اردیبهشت ۱۴۰۱ (میان پایه ها)

ردیف

نام و
نام
خانوادگی

تاریخ
ثبت نام

مدارک
مورد نیاز


۱

پرهام زاهد

شنبه

مورخ ۱۰ اردیبهشت

 

از ساعت

۱۴:۱۵

الی ۱۶

اصل شناسنامه دانش آموز

 

 

اصل شناسنامه و کارت ملی پدر و مادر

 

 

کارت بانکی و دسته چک

 

 

ثبت نام قطعی منوط به تسویه حساب به صورت نقد و چک می باشد.

 

حداقل ۳۰ درصد نقد و الباقی چک


۲

ارشک مشتاقی

۳

بردیا امجدی

۴

امیر رضا خرم

۵

امیر مهدی حیدری

۶

مهبد کلانی

۷

رهام بری

۸

نیکان پرنا

۹

سید بردیا اسماعیلی

۱۰

ماهان کدیور

۱۱

امیر علی اسماعیلی

۱۲

رهام جاوید

۱۳

کیان آهنی امینه

۱۴

امیر علی اولادی

۱۵

علی موحدی صفت

۱۶

امیر طاها میرزایی

۱۷

یاسین اسکندری

۱۸

کیان کلائی مقدم

۱۹

بردیا سلیمانی

۲۰

بنیامین محمد یحیی

برای دیگر عزیزان شرکت کننده در آزمون که نامشان در لیست پذیرفته شدگان نیست، آرزوی موفقیت در دیگر مدارس داریم.


اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

ردیف

پایه

نام و
نام
خانوادگی

تاریخ
ثبت نام   و  
مدارک مورد
نیاز

۱

اول

علیرضا
نیکو رخ

شنبه
و یکشنبه

 

مورخ ۱۷
و ۱۸ اردیبهشت ماه

 

از
ساعت

۱۴:۱۵ الی ۱۶

 

 

اصل
شناسنامه
دانش آموز

 

اصل
شناسنامه و
کارت ملی پدر
و مادر

 

کارت
بانکی و دسته
چک

 

ثبت
نام قطعی
منوط به
تسویه حساب
به صورت نقد و
چک می باشد .

حداقل
۳۰ درصد نقد و
الباقی چک

۲

اول

محمد
طاها صفرپور

۳

اول

مسیحا
محمدی

۴

اول

آریو
باقری

۵

اول

سید
امیر محمد
جبلی

۶

اول

امیر
علی کبیری

۷

اول

رادین
رضایی حسن
آبادی

۸

اول

رضا
اسحاقی گرجی

۹

اول

محمد
طه سبحانی

۱۰

اول

سام
ساور

۱۱

اول

رایان
شاپور

۱۲

اول

سام
داودی سرشت

۱۳

اول

امید
سعیدی

۱۴

اول

طارق
فتاحی

۱۵

اول

محمد
آیین محمدی
فر

۱۶

اول

پارسا
فرنیا

۱۷

اول

امیر
علی راجی

۱۸

اول

پارسا
ستاک

۱۹

اول

آروین
حشمتی

۲۰

اول

شهریار
کوهزادی

۲۱

اول

——

رزرو

۱

اول

امیر
علی براتی

 

۲

اول

محمد
ثمودی

۳

اول

کیاشاه
سلطانی

۴

اول

آراز
غفاری

۵

اول

اهورا
صدیقی

۶

اول

سید
نیکان موسوی

۷

اول

راسان
شاپور

۸

اول

آرسام
بلوری

۹

اول

آرتین
انصاریان

والدین گرامی دانش آموزان داوطلب ثبت نام

با سلام و احترام و تشکر از انتخاب این دبستان جهت تحصیل فرزند دلبندتان ، به اطلاع می رساند با توجه به تراکم پیش ثبت نام دانش آموزان پایه اول ، یک کلاس در پایه اول ( ۳ به ۴ کلاس ) اضافه گردید ، لذا اسامی پذیرفته شدگان جهت ثبت نام قطعی بشرح ذیل اعلام می گردد . ضمناً افراد رزرو جهت اطلاع از وضعیت ثبت نام روز دوشنبه مورخ ۱۹ اردیبهشت ماه با مدرسه تماس حاصل نمایند.

تاریخ ثبت نام

روز شنبه ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱


اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

ردیف

پایه

نام و
نام
خانوادگی

تاریخ
ثبت نام   و  
مدارک مورد
نیاز

۱

پیش

هیراد
آخوند زاده

 

 

 

شنبه
و یکشنبه

 

مورخ ۱۷
و ۱۸ اردیبهشت ماه

 

از
ساعت

۱۴:۱۵ الی ۱۶

 

 

اصل
شناسنامه
دانش آموز

 

اصل
شناسنامه و
کارت ملی پدر
و مادر

 

کارت
بانکی و دسته
چک

 

ثبت
نام قطعی
منوط به
تسویه حساب
به صورت نقد و
چک می باشد .

حداقل
۳۰ درصد نقد و
الباقی چک

۲

پیش

آئین
منتظر الحجه

۳

پیش

حسین
جعفری سوته

۴

پیش

رایان
سمیعی نیا

۵

پیش

سیوان
خویشتندار

۶

پیش

دانیال
کاشانیان

۷

پیش

امیر
محمد دالوند

۸

پیش

آرین
عرفانی

۹

پیش

رایان
کسری فر

۱۰

پیش

آرسین
نیکروان
گشتی

۱۱

پیش

رسا
بابا
اصفهانی

۱۲

پیش

کارن
اکرمی

۱۳

پیش

فرهان
فریدون

۱۴

پیش

پندار
آقا محمدی

۱۵

پیش

مهبد
کیانی

۱۶

پیش

امیر
علی
کرمانشاهی

۱۷

پیش

کیان
آلامی

۱۸

پیش

مهرسام  فرجی

۱۹

پیش

تورکای
فتاحی

۲۰

پیش

یزدان
شیرزادی

۲۱

پیش

مهرسام
جمشیدی

۲۲

پیش

رادوین
توکلی

۲۳

پیش

نیکان
نوبخت

۲۴

پیش

حسین
محمدی

۲۵

پیش

یزدان
زین الدینی

رزرو

۱

پیش

فراز
باقی

 

۲

پیش

رایان
گرجی دوز

۳

پیش

شایان
میرجلیلی

 

پیش

 

والدین گرامی دانش آموزان داوطلب ثبت نام

با سلام و احترام و تشکر از انتخاب این دبستان جهت تحصیل فرزند دلبندتان ، به اطلاع می رساند اسامی پذیرفته شدگان جهت ثبت نام قطعی بشرح ذیل اعلام می گردد . ضمناً افراد رزرو جهت اطلاع از وضعیت ثبت نام روز دوشنبه مورخ ۱۹ اردیبهشت ماه با مدرسه تماس حاصل نمایند.

تاریخ ثبت نام

روز شنبه و یکشنبه ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱