ضمن عرض تسلیت مجدد ایام شهادت حضرات امام حسین (ع) لازم میدانم از تمامی اولیای گرامی به ویژه والدین آقای سید متین حسینی و آقای یزدان یزدی که در برگزاری و اهداء نذورات به مدرسه مساعدت نموده اند تشکر و قدردانی نمایم.

انشاءاله مقبول خداوند منان باشد.

بابایی – مدیریت دبستان