در نگاه کلی، یکی از اهداف اصلی احداث پارک علم و خلاقیت در مجموعه پیشرو، درک بهتر مباحث مطرح شده در کتب درسی دانش آموزان به ویژه کتاب علوم آنهاست. جانورشناسی از جمله قسمت هایی است که غالبا به واسطه عدم دسترسی معلم و دانش آموزان با موضوع، در همان سطح تفسیر و توضیحات تئوریک خلاصه میگردد و در بیشتر مواقع به نشست کامل و جامل موضوع در ذهن دانش آموزان ختم نمی گردد. مجموعه پیشرو با در نظر گرفتن این نیاز و انجام برنامه ریزی های لازم، اقدام به گردآوری گونه های جانوری مختلف از جمله پرندگان، آبزیان و پستانداران نموده است. تمامی کلاس ها از تمامی پایه ها، بسته به موضوع و مبحث هر هفته از این امکانات استفاده کرده و در مورد گونه های متنوع آن جانور، نوع تغذیه، طول عمر، محل زندگی، نحوه ی تولید مثل و … مطالب مورد نظر را می آموزند.