ریاضی انگلیسی

درس ریاضی انگلیسی یکی از خاص ترین دروسی هست که برای اولین بار در مدرسه پیشرو ابداع و کتاب های ریاضی انگلیسی برای هر پایه جداگانه تالیف شده است که طی چند سال اخیر فقط در دبستان پیشرو تدریس می شود. در این درس مطابق با روش های به روز دنیا که برای هر پایه متناسب با سر فصل های دروس اصلی ریاضی آن پایه و با توجه به پتانسیل درک ریاضی و زبان انگلیسی دانش آموزان هر پایه تولید محتوای استاندارد شده و با متد خاص و نوین آموزش داده می شود.

فواید درس ریاضی انگلیس

این درس از چند وجه ذهن دانش آموز را درگیر می کند زیرا همزمان روی دو مهارت ریاضی و انگلیسی باهم تمرین می شود و این کار باعث می شود هر دو نیمکره ی مغز دانش آموزان درگیر شود و در نتیجه باعث تثبیت بیشتر هر دو می شود.
درس ریاضی انگلیسی در کنار دیگر درس ها مانند علوم انگلیسی،کامپیوتر،کدنویسی… که در مدرسه پیشرو آموزش داده می شود برای همه ی دانش آموزان مناسب است به خصوص برای آن دسته از دانش آموزانی که قصد مهاجرت و ادامه تحصیل در کشورهای دیگر را دارند.

روش تدریس ریاضی انگلیسی

آموزش مباحث این کتاب کاملا هماهنگ با فصول کتاب ریاضی ابتدایی است و تدریس این درس با استفاده از تولید محتوای خاص و جذاب همراه با انیمیشن سازی و فیلم هایی صورت می‌گیرد که دانش آموزان خارج از کشور هم ریاضی را بدین وسیله آموزش می بینند.
تدریس این درس همراه با طراحی بازی های گوناگون و ایجاد فضای آموزشی مفرح برای ایجاد انگیزه دانش آموزان را به یادگیری با علاقه به این درس ترغیب می کند.
این مهم در پایه های پایین تر بیشتر نمود دارد زیرا دانش آموز به صورت ناخودآگاه آموزش دیده و تمامی یادگیری ها در سایه ی بازی خواهد بود.
تدریس این درس در همه ی پایه ها به زبان انگلیسی است و آموزگار فقط به زبان انگلیسی در کلاس تدریس می کند این روش باعث تقویت چشم گیر زبان انگلیسی دانش آموزان می شود.

پایه اول

درپایه اول دانش آموز خواندن و نوشتن اعداد یک تا صد ،خواندن ساعت ،مباحث جمع و تفریق اعداد یک رقمی و مقایسه ی اعداد صورت می‌گیرد که تمامی این ها به وسیله فیلم های آموزشی شاد همراه با ریتم و حرکات در ذهن دانش آموز نهادینه می شود.

پایه دوم

در پایه دوم نیز هماهنگ با کتاب درسی جمع و تفریق اعداد دو رقمی یکی از مهم ترین مباحث است که با توجه به تمرینات بسیار کتاب به صورت فرآیندی و تکنیکی باعث تقویت بسیار دراین مبحث می شود علاوه براین مبحث مواردی مانند تقارن،روخوانی ساعت و دقیقه و اشکال هندسی در این کتاب تمرین می‌شود.

پایه سوم

در پایه سوم مهم ترین مبحث ضرب اعداد است که بیشتر تمرکز کتاب هم حول این محور قرار می گیرد و هماهنگ با کتاب تقارن ،ساعت قبل از ظهر و بعد از ظهر،اعداد چهار رقمی، محیط و مساحت… تمرین می شود.

پایه چهارم

در پایه ی چهارم مباحث تخصصی تر شده و مهارت ریاضی انگلیسی دراین پایه خود را نشان می دهد مفاهیم گسترده تر شده و مواردی مانند احتمال و ضرب و تقسیم کسرها آشنایی با اعداد اعشار و مساحت کار خواهد شد.

پایه پنجم

آخرین کتاب درس ریاضی انگلیسی در پایه ی پنجم است که با تدریس نسبت و تناسب ،درصد ،زاویه های داخلی،و ضرب اعداد اعشاری و…است.

بیشتر دانش آموزان دراین پایه احاطه ی کاملی روی موارد تدریس شده داشته و به خوبی قادر به انجام تمرینات هستند.

در پایان هر دوره دانش آموز قادر خواهد بود مباحث ذیل را به زبان انگلیسی بیان کند:

  • ریاضی انگلیسی پایه اول: کلیه موارد مطرح شده ریاضی پایه اول اعم از اعداد (۱ – ۱۰۰)، مباحث جمع و تفریق، محورها، مقایسه اعداد، مسئله­ها و راه حل آنها
  • ریاضی انگلیسی پایه دوم: کلیه موارد مطرح شده ریاضی پایه دوم اعم از اعداد سه رقمی و چهار رقمی و بالاتر، مباحث جمع و تفریق، مقایسه اعداد، تقارن، مسئله­ها و راه حل آنها
  • ریاضی انگلیسی پایه سوم: کلیه موارد مطرح شده ریاضی پایه سوم اعم از مبحث ضرب، جمع و تفریق اعداد، کسر مقدماتی، مسئله ها و راه حل آنها، مساحت و محیط برخی از اشکال و احتمال مقدماتی
  • ریاضی انگلیسی پایه چهارم: کلیه موارد مطرح شده ریاضی پایه چهارم اعم از احتمال مقدماتی، ضرب، تقسیم، کسرها، انواع زاویه و اعشار و مساحت
  • ریاضی انگلیسی پایه پنجم: کلیه موارد مطرح شده ریاضی پایه پنجم اعم از احتمال، نسبت و تناسب و درصد، بسط زاویه­ها و درجه­ها، جمع و تفریق و ضرب اعداد اعشاری، مساحت و محیط چند ضلعی­ها، کسر و تقارن