معلم کامپیوتر

همه معلم ریاضی آموزگار هدیه آموزگار قرآن دبیر تفکر و پژوهش کادر آموزشی زبان موسسین معلم پیش دبستانی معلم پایه اول معلم پایه دوم معلم پایه سوم معلم پایه چهارم معلم پایه ششم معلم پایه پنجم معلم کامپیوتر معلم یار معلم زبان انگلیسی آموزگار ریاضی انگلیسی مربی تربیت بدنی

سرکار خانم خدابخش

با 10 سال سابقه تدریس موفق علوم رایانه در مقطع ابتدایی