معلم پایه پنجم

همه دبیر تفکر و پژوهش کادر آموزشی زبان معلم ریاضی آموزگار هدیه آموزگار قرآن موسسین معلم پیش دبستانی معلم پایه اول معلم پایه دوم معلم پایه سوم معلم پایه چهارم معلم پایه ششم معلم پایه پنجم معلم کامپیوتر معلم یار معلم زبان انگلیسی آموزگار ریاضی انگلیسی مربی تربیت بدنی

سرکار خانم افسانه نیکخواه

سرکار خانم نیکخواه آموزگار ریاضی

سرکار خانم خراطی

سرکار خانم خراطی آموزگار هدیه و قرآن

سرکار خانم مریم احمدی

آموزگار علوم پایه پنجم و ششم و هدیه های آسمانی پایه ششم با 21 سال سابقه ی موفق در مناطق آموزش و پرورش تهران و دبستان پیشرو