دانش آموزان عزیز و اولیای فهیم

با سلام به آگاهی می رساند برنامه غذایی طبق جدول ذیل جهت ماه آذر و دی

شنبه : ماکارونی

یکشنبه : چلو لقمه

دوشنبه : خورشت قیمه

سه شنبه : چلو جوجه کباب

چهارشنبه : لوبیا پلو