موسسین

All موسسین دبير تفكر و پژوهش دكتری معلم خوشنویسی معلم پیش دبستانی معلم پایه اول معلم پایه دوم معلم پایه سوم معلم پایه چهارم معلم پایه ششم معلم پایه پنجم معلم نقاشی مربی تربیت بدنی معلم خوش نویسی معلم کامپیوتر معلم یار معلم زبان انگلیسی آموزگار علوم انگلیسی آموزگار ریاضی انگلیسی مسئول آزمایشگاه اداری معاونت

محمد ابراهیم ابراهیمی یزدی

موسس: تحصیل کرده رشته علوم تربیتی با سابقه ی طولانی در مدیریت مدارس، معاونت مناطق و تجربه مدرسه موفق داری در بخش غیر دولتی

علی امیربابایی

مدیر: تحصیل کرده رشته علوم اقتصاد و ادبیات عرب با ۳۲ سال سابقه آموزشی و ۲۵ سال سابقه مدیریت در مدارس ابتدایی و راهنمایی

شایان امیربابایی

تحصیل کرده رشته عمران با ۹ سال سابقه ی آموزشی در دبستان پیشرو

مهدی امیربابایی

تحصیل کرده رشته معماری با ۹ سال سابقه ی آموزشی در دبستان پیشرو