معلم پایه ششم

All مسئول آزمایشگاه معلم خوش نویسی معلم کامپیوتر آموزگار علوم انگلیسی آموزگار ریاضی انگلیسی معلم پیش دبستانی معلم نقاشی معلم پایه دوم معلم پایه سوم معلم پایه چهارم معلم پایه اول معلم پایه پنجم معلم پایه ششم مربی تربیت بدنی معلم زبان انگلیسی معلم یار

مصطفی سلطانی

آموزگار ریاضی پایه ششم دو و سه دبیر رسمی آموزش و پرورش با 20 سال سابقه موفق در دبیرستان های منطقه 4

سید محمد مسعود حسینی

آموزگار ریاضی پایه پنجم و ششم یک کارشناس ریاضی و مدرس تیزهوشان با سابقه موفق آموزشی در دبستان پیشرو و موسسات

مریم احمدی

آموزگار علوم پایه پنجم و ششم و هدیه های آسمانی پایه ششم با 21 سال سابقه ی موفق در مناطق آموزش و پرورش تهران و دبستان پیشرو

مریم گل محمدی

آموزگار ادبیات فارسی پایه ششم و پنجم یک و دو با 6 سال سابقه موفق آموزشی در دبستان پیشرو