معلم پایه اول

All مسئول آزمایشگاه معلم خوش نویسی معلم کامپیوتر آموزگار علوم انگلیسی آموزگار ریاضی انگلیسی معلم پیش دبستانی معلم نقاشی معلم پایه دوم معلم پایه سوم معلم پایه چهارم معلم پایه اول معلم پایه پنجم معلم پایه ششم مربی تربیت بدنی معلم زبان انگلیسی معلم یار

طیبه نعمتی

آموزگار پایه اول با 4 سال سابقه ی کار موفق در دبستان پیشرو و مدارس دیگر

سرکار خانم هرنی

آموزگار پایه اول با 8 سال سابقه موفق در دبستان پیشرو

لیلا عبدالله زاده

آموزگار پایه اول کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی با 12 سال سابقه آموزشی موفق در مدرسه پیشرو و سایر مدارس

مروارید نوری

آموزگار پایه اول با سه سال سابقه موفق آموزشی در دبستان پیشرو