معلم نقاشی

All موسسین دبير تفكر و پژوهش دكتری معلم خوشنویسی معلم پیش دبستانی معلم پایه اول معلم پایه دوم معلم پایه سوم معلم پایه چهارم معلم پایه ششم معلم پایه پنجم معلم نقاشی مربی تربیت بدنی معلم خوش نویسی معلم کامپیوتر معلم یار معلم زبان انگلیسی آموزگار علوم انگلیسی آموزگار ریاضی انگلیسی مسئول آزمایشگاه اداری معاونت

سرکار خانم شیرزادی

آموزگار نقاشي :سركار خانم شيرزادي كارشناس نقاشي با 8 سال سابقه آموزشي

سوگل شیرزادی

آموزگار نقاشی سرکار خانم شیرزادی با سابقه موفق در دبستان پیشرو و مدارس منطقه 4 و 8