معلم نقاشی

All مسئول آزمایشگاه معلم خوش نویسی معلم کامپیوتر آموزگار علوم انگلیسی آموزگار ریاضی انگلیسی معلم پیش دبستانی معلم نقاشی معلم پایه دوم معلم پایه سوم معلم پایه چهارم معلم پایه اول معلم پایه پنجم معلم پایه ششم مربی تربیت بدنی معلم زبان انگلیسی معلم یار

سرکار خانم شیرزادی

کارشناس نقاشی با 8 سال سابقه آموزشی

سوگل شیرزادی

آموزگار نقاشی سرکار خانم شیرزادی با سابقه موفق در دبستان پیشرو و مدارس منطقه 4 و 8