معلم نقاشی

All موسسین دبير تفكر و پژوهش دكتری معاونت اداری معلم خوشنویسی معلم پیش دبستانی معلم پایه اول معلم پایه دوم معلم پایه سوم معلم پایه چهارم معلم پایه ششم معلم پایه پنجم معلم نقاشی معلم کامپیوتر معلم یار معلم زبان انگلیسی آموزگار علوم انگلیسی آموزگار ریاضی انگلیسی مربی تربیت بدنی معلم خوش نویسی مسئول آزمایشگاه

سرکار خانم شیرزادی

آموزگار نقاشي :سركار خانم شيرزادي كارشناس نقاشي با 8 سال سابقه آموزشي

سوگل شیرزادی

آموزگار نقاشی سرکار خانم شیرزادی با سابقه موفق در دبستان پیشرو و مدارس منطقه 4 و 8