معلم زبان انگلیسی

All مسئول آزمایشگاه معلم خوش نویسی معلم کامپیوتر آموزگار علوم انگلیسی آموزگار ریاضی انگلیسی معلم پیش دبستانی معلم نقاشی معلم پایه دوم معلم پایه سوم معلم پایه چهارم معلم پایه اول معلم پایه پنجم معلم پایه ششم مربی تربیت بدنی معلم زبان انگلیسی معلم یار

سرکار خانم محدثه ستوده فر

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

سرکار خانم المیرا فیاضی

دانشجوی پزشکی و دارای مدرک آیتلس

سرکار خانم ربیعی

کارشناسی ارشد صنایع غذایی

سرکار خانم الناز هاشم پور

کارشناسی زبان انگلیسی

سرکار خانم بهنوش سمیعی

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

سرکار خانم مهسا چراغی

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

سرکار خانم سمانه شکری

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

سرکار خانم شهره اکبری

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی