معاونت

All موسسین دبير تفكر و پژوهش دكتری معاونت اداری معلم خوشنویسی معلم پیش دبستانی معلم پایه اول معلم پایه دوم معلم پایه سوم معلم پایه چهارم معلم پایه ششم معلم پایه پنجم معلم نقاشی معلم کامپیوتر معلم یار معلم زبان انگلیسی آموزگار علوم انگلیسی آموزگار ریاضی انگلیسی مربی تربیت بدنی معلم خوش نویسی مسئول آزمایشگاه

یگانه مقیمی

مسئول کنترل کیفیت آموزشی لیسانس کامپیوتر و دارای ۶ سال سابقه ی موفق در مدارس شهر تهران

حمید فرجی

معاونت انضباطی با سابقه موفق در مدارس شهر تهران

احمد همتی

معاونت اداری مالیبا بیش از ۳۰ سال تجربه موفق

بیژن بیابانی

معاونت فرهنگی و هنری: کارشناس ارشد کارگردانی کارشناس بازیگری

غلامعلی عابدزاده

کارشناس اقتصاد و تحصیل کرده حوزه علمیه

مصطفی ضرغامی

معاونت آموزش زبان انگلیسی:کارشناسی ارشد زبان انگلیسی و فرانسه با ۳۰ سال سابقه آموزشی موفق

علی میری

معاونت پایه­ های پنجم و ششم : با ۱۰سال سابقه موفق در دبستان پیشرو

انور فتاحی

معاونت پایه­ های پیش­ دبستانی و اول : با ۱۹ سال سابقه مدیریت موفق