بهترین دبستان شرق تهران

دی
۰۲

بهترین دبستان شرق تهران

نقاط قوت و چرا اینکه دبستان پیشرو بهترین مدرسه شرق می باشد می شود به این نکات اشاره کرد تمامی مسئولیت های آموزش دادن به دانش آموزان بر عهده مدرسه است یعنی بر عکس همه ی مدارس دیگر که مسئولیت آموزشی را بر دوش خانواده می گذارند به عنوان مثال اگر دانش آموزان در درس […]

By admin | مقالات
DETAIL