همکاران

All موسسین دبير تفكر و پژوهش دكتری معلم خوشنویسی معلم پیش دبستانی معلم پایه اول معلم پایه دوم معلم پایه سوم معلم پایه چهارم معلم پایه ششم معلم پایه پنجم معلم نقاشی مربی تربیت بدنی معلم خوش نویسی معلم کامپیوتر معلم یار معلم زبان انگلیسی آموزگار علوم انگلیسی آموزگار ریاضی انگلیسی مسئول آزمایشگاه اداری معاونت

انور فتاحی

معاونت پایه­ های پیش­ دبستانی و اول : با ۱۹ سال سابقه مدیریت موفق

سید محمد علی صبح گل

معاونت فناوری و اطلاعات : لیسانس کامپیوتر با ۲۴ سال سابقه آموزشی موفق در مدارس منطقه ۳ و ۴ و ۸

مهدی امیربابایی

تحصیل کرده رشته معماری با ۹ سال سابقه ی آموزشی در دبستان پیشرو

سرکار خانم تهرانی

با 10 سال سابقه موفق آموزشی

سرکار خانم حجازی

با 10 سال سابقه موفق آموزشی در مالزی

سرکار خانم محدثه ستوده فر

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

سرکار خانم المیرا فیاضی

دانشجوی پزشکی و دارای مدرک آیتلس

سرکار خانم ربیعی

کارشناسی ارشد صنایع غذایی