همکاران

All موسسین دبير تفكر و پژوهش دكتری معلم خوشنویسی معلم پیش دبستانی معلم پایه اول معلم پایه دوم معلم پایه سوم معلم پایه چهارم معلم پایه ششم معلم پایه پنجم معلم نقاشی مربی تربیت بدنی معلم خوش نویسی معلم کامپیوتر معلم یار معلم زبان انگلیسی آموزگار علوم انگلیسی آموزگار ریاضی انگلیسی مسئول آزمایشگاه اداری معاونت

احمد همتی

معاونت اداری مالیبا بیش از ۳۰ سال تجربه موفق

بیژن بیابانی

معاونت فرهنگی و هنری: کارشناس ارشد کارگردانی کارشناس بازیگری

غلامعلی عابدزاده

کارشناس اقتصاد و تحصیل کرده حوزه علمیه

مهتاب بیابانی

سوپر وایزر زبان : کارشناس ارشد زبان انگلیسی با سابقه موفق آموزشی در دبستان پیشرو

مصطفی ضرغامی

معاونت آموزش زبان انگلیسی:کارشناسی ارشد زبان انگلیسی و فرانسه با ۳۰ سال سابقه آموزشی موفق

علی میری

معاونت پایه­ های پنجم و ششم : با ۱۰سال سابقه موفق در دبستان پیشرو

دکتر سعید فعلی

دبير تفكر و پژوهش دكتري

سید احمد حسینی

با بیش از ۳۰ سال سابقه موفق آموزشی