همکاران

All مسئول آزمایشگاه معلم خوش نویسی معلم کامپیوتر آموزگار علوم انگلیسی آموزگار ریاضی انگلیسی معلم پیش دبستانی معلم نقاشی معلم پایه دوم معلم پایه سوم معلم پایه چهارم معلم پایه اول معلم پایه پنجم معلم پایه ششم مربی تربیت بدنی معلم زبان انگلیسی معلم یار

سرکار خانم ربیعی

کارشناسی ارشد صنایع غذایی

سرکار خانم رویا بختیاری

کارشناسی مدیریت دولتی و دارای مدرک تافل

سرکار خانم سمانه شکری

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

سرکار خانم سمیرا نظری

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی

سرکار خانم شهره اکبری

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

سرکار خانم شیرزادی

کارشناس نقاشی با 8 سال سابقه آموزشی