همکاران

All موسسین دبير تفكر و پژوهش دكتری معلم خوشنویسی معلم پیش دبستانی معلم پایه اول معلم پایه دوم معلم پایه سوم معلم پایه چهارم معلم پایه ششم معلم پایه پنجم معلم نقاشی مربی تربیت بدنی معلم خوش نویسی معلم کامپیوتر معلم یار معلم زبان انگلیسی آموزگار علوم انگلیسی آموزگار ریاضی انگلیسی مسئول آزمایشگاه اداری معاونت

شایان امیربابایی

تحصیل کرده رشته عمران با ۹ سال سابقه ی آموزشی در دبستان پیشرو

آقای داود عربشاهی

متصدی امور مالی با ۲۰ سال سابقه کار

حسینعلی نورعلی

مسئول تکثیر : با بیش از ۳۰ سال سابقه فرهنگی

یگانه مقیمی

مسئول کنترل کیفیت آموزشی لیسانس کامپیوتر و دارای ۶ سال سابقه ی موفق در مدارس شهر تهران

فائزه محمدی

مسئول دفتر مدیریت

فرزانه بابایی

مسئول روابط عمومی

حمید فرجی

معاونت انضباطی با سابقه موفق در مدارس شهر تهران