همکاران

All مسئول آزمایشگاه معلم خوش نویسی معلم کامپیوتر آموزگار علوم انگلیسی آموزگار ریاضی انگلیسی معلم پیش دبستانی معلم نقاشی معلم پایه دوم معلم پایه سوم معلم پایه چهارم معلم پایه اول معلم پایه پنجم معلم پایه ششم مربی تربیت بدنی معلم زبان انگلیسی معلم یار

ابوالفضل یزدیان

مربی تربیت بدنی با 18 سال سابقه کار موفق

تهمینه پور میر بابایی

آموزگار پایه چهارم با بیش از 30 سال سابقه آموزشی موفق

جناب آقای ضرغامی

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی و فرانسه با 30 سال سابقه آموزشی موفق

حدیث فرهاد

آموزگار پایه دوم با 11 سال سابقه ی کار موفق آموزشی در مدارس

حسین عمیدی

با 15 سال سابقه کار موفق در رشته تربیت بدنی

راحله هژبریان

آموزگار پایه چهارم با 12 سال سابقه موفق آموزشی در مدارس

زینب فتاحی

آموزگار پایه سوم با 5 سال سابقه موفق در دبستان پیشرو

سرکار خانم چمنی

آموزگار پایه دوم با 12 سال سابقه آموزشی در مدارس تهران و پیشرو