منوی ناهار دی ماه

شنبه ماکارونی با ماست

یکشنبه چلوجوجه کباب ۱۲۰ گرم جوجه
دوشنبه چلو قیمه سیب زمینی یا قرمه سبزی
سه شنبه چلو کوبیده ۱۲۰ گرم گوشت
چهارشنبه خوراک فیله مرغ گریل شده با مخلفات

( تمامی برنج مصرفی ایرانی می باشد)

مبلغ غذای روزانه ۹۵۰۰ تومان می باشد