منوی ناهار دی ماه

شنبهماکارونی با ماست

یکشنبهچلوجوجه کباب۱۲۰ گرم جوجه
دوشنبهچلو قیمه سیب زمینی یا قرمه سبزی
سه شنبهچلو کوبیده۱۲۰ گرم گوشت
چهارشنبهخوراک فیله مرغ گریل شده با مخلفات

( تمامی برنج مصرفی ایرانی می باشد)

مبلغ غذای روزانه ۹۵۰۰ تومان می باشد