از جمله برنامه ریزی ها و تجهیزاتی که امسال در راستای هدفمندسازی زنگ های تفریح دانش آموزان در زمینه رباتیک فراهم آمده، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تهیه قطعات و تجهیز کارگاه پارک علم و خلاقیت دبستان، به منظور ساخت ربات های مسیریاب، آتش نشان و فوتبالیست.
  • تدارک فضای مناسب به منظور فعالیت دانش آموزان در این زمینه و کار با تجهیزات موجود
  • هماهنگی و برنامه ریزی به منظور استفاده روزانه دانش آموزان از کارگاه و ابزار برای پیش برد کار ساخت ربات روزانه
  • اختصاص یک دستگاه کامپیوتر به اعضای گروه رباتیک در زمانبندی مشخص به منظور کار تحقیق و بررسی در خصوص فعالیت خود
  • ضمن توجه به معیارهایی چون علاقه، روحیه همکاری و شیمی، مسئولیت پذیری و انضباط فردی و همچنین تجربه قبلی، گروه هایی ۳ نفره ( از پایه های متفاوت ) تشکیل شده همه روزه در زنگ های تفریح برنامه ریزی شده از قبل، فرصت کار و پیشبرد مراحل ساخت ربات خود دارند.
  • توضیحات ابتدایی و مبانی اولیه به آنها منتقل می گردد اما ادامه کار به عهده گروه خواهد بود و مسئولیت پیشرفت فرآیند را خود به عهده می گیرند.
  • ربات تهیه شده به کمک گروه، در اسفندماه در مسابقات کشوری رباتیک که هر ساله در محل دانشگاه شریف تهران برگزار می شود، به همراه گروه خود شرکت خواهد کرد.
  • در ادامه اعضای این گروه ها، پس از کسب تجربه و مهارت لازم در ساخت ربات های تخصصی خود، این تجربیات را در قالب کارگاه هایی آموزشی در زنگ تفریح و در ازای دریافت مبلغی مشخص پول پیشرو، به متقاضیان ارائه خواهد شد.
  • دستاوردهای گروه ها نیز در جایگاه دستاوردهای علمی پژوهشی عملی دبستان در محل پارک علم و خلاقیت به نمایش گذاشته خواهد شد.